Etusivu Kaupunki-info Ajankohtaista Europarlamenttivaalit 2019

Europarlamenttivaalit 2019

Vaalien ajankohta ja äänestyspaikat

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019. Vaalihuoneistot ovat avoinna klo 9-20. Äänestyspaikat vaalipäivänä ovat:

1 Eteläinen äänestysalue, Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikka, Koulukatu 2 B
2 Pohjoinen äänestysalue, Ylivieskan lukio, Hakalahdenkatu 8.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 15.5.2019 ja päättyy tiistaina 21.5.2019. Yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina Ylivieskassa toimivat Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikka ja äänestysbussi seuraavina aikoina:

Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikka, Koulukatu 2 B

Ke-Pe 15.-17.5. klo 09-18
La-Su 18.-19.5. klo 10-16
Ma-Ti 20.-21.5. klo 09-20

Äänestysbussi (kirjastoauto)

La 18.5. klo 09-00-12.00 Raudaskosken koulun piha
La 18.5. klo 12.30-15.30 Vähäkankaan koulun piha
Ma 20.5. klo 10.30-14.30 Savarinkatu 9:n paikoitusalue
Ma 20.5. klo 15.00-18.00 Niemelän koulun piha
Ti 21.5. klo 14.00-17.00 Savarinkatu 9:n paikoitusalue

Äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä selvitys henkilöllisyydestään.

Laitoksisssa ja sosiaalihuollon toimintayksiköissä toimeenpantavasta ennakkoäänestyksestä julkaistaan laitoksissa ja toimintayksiköissä erilliset kuulutukset.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen, joka ei täytä kotiäänestykselle säädettyjä edellytyksiä, ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16. Ilmoitus tehdään osoitteella Ylivieskan keskusvaalilautakunta, Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska, puhelimitse numeroon 040 4828 195/ Nina Savolainen tai numeroon 044 4294 214/Merja-Liisa Laitila, tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@ylivieska.fi. Ilmoittautumislomakkeita on saatavana kaupungintalon neuvonnasta. Määräaika ilmoituksen tekemiselle on ehdoton.

Vaalimainonta

Vaalien ulkomainonta sallitaan taajama-alueella ainoastaan tätä tarkoitusta varten pystytetyissä telineissä keskiviikosta 8.5.2019 alkaen. Kaupunki vastaa vaalimainostelineiden pystyttämisestä.

Vaaleista lisää tietoa www.vaalit.fi –sivustoilla.

Ylivieskan kaupungin keskusvaalilautakunta

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki