Etusivu Kaupunki-info Ajankohtaista Lukion sisäilmakyselyiden raportit

Lukion keväällä tehtyjen sisäilmakyselyiden raportit

Ylivieskan kaupunki on kartoittanut lukion oppilaiden ja henkilökunnan käyttäjäkokemuksia sisäilman laadusta kevätlukukaudella 2019. Oppilaiden osalta sisäilmastokyselyn suoritti Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos ja henkilökunnan osalta Työterveyslaitos. Raportit sisäilmakyselyistä valmistuivat toukokuun lopulla.

Lukion oppilaista 156 vastasi Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen sisäilmakyselyyn. Oppilaiden vastauksia verrattiin suomalaisista yläkouluista/lukioista kerättyyn vertailuaineistoon. Kyselyn perusteella Ylivieskan lukion oppilaat kokivat hieman tavanomaista enemmän olosuhdehaitoiksi sisäilman kuivuuden ja tunkkaisen tai huonon ilman. Oppilaat kokivat tavanomaista enemmän iho- ja yleisoireita. Hengitystie- ja silmäoireita oli hieman tavanomaista enemmän kuin vertailuaineistossa. (*

Lukion henkilökunnasta 23 vastasi Työterveyslaitoksen sisäilmastokyselyyn. Opettajien vastauksia verrattiin toimistoympäristöstä kerättyyn tausta-aineistoon. Kyselyn perusteella henkilökunta koki olosuhdehaitoiksi tunkkaisen sisäilman, homeen tai maakellarin hajun sekä matalan ja vaihtelevan huonelämpötilan. Henkilökunta koki vertailuaineistoa yleisimmin hengitysteiden oireita, silmien ärtymistä, väsymystä ja pään tuntumista raskaalta.

Lukion sisäilmatyöryhmän aloitteesta lukiossa on keväällä 2019 tehty sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) mittauksia niissä tiloissa, joista on raportoitu olosuhdehaittoja tai oireilua. Nämä tilat ovat rehtorin huone, luokat 147, 156, 161, 234 ja 229 sekä liikuntasali ja kielistudio. Em. näytteistä minkään yksittäisen VOC- yhdisteen pitoisuus tai TVOC-kokonaispitoisuus ei ylittänyt STM:n asumisterveysasetuksen toimenpiderajoja mittausepävarmuus huomioonotettuna.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion terveysvalvonta on tehnyt hiilidioksidi-, lämpötila- ja suhteellisen kosteuden mittauksia viikoilla 9, 11, 12 ja 13 Ylivieskan lukion neljässä eri luokkatilassa (luokat 153, 161, 147 ja 229). Kaikissa luokissa mitatut hiilidioksidipitoisuudet ja sisäilman lämpötila olivat tavanomaisia. Huoneilma todettiin mittauksissa kuivaksi, mikä on kuitenkin tyypillistä talviaikaan.


Terveydensuojeluviranomaisen suosittelemia pitkäaikaisia paine-eromittauksia on tehty kevään aikana, mutta niitä vielä tarkennetaan kesän aikana.

Sisäilmatyöryhmä kokoontuu pohtimaan tuloksia ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä elokuussa lomakauden päättymisen jälkeen.

*) THL:n raportin tulkintaohje:
Kohdekoulun tuloksia on verrattu suomalaisista yläkouluista/lukioista aiemmin kerättyyn aineistoon (vertailuaineisto). Koettujen olosuhdehaittojen tai oireiden esiintyvyys katsotaan olevan
• tavanomaista vähäisemmän, kun niiden esiintyvyys on vertailuaineiston alimman 25 % joukossa.
• tavanomaista hieman enemmän, kun niiden esiintyvyys on vertailuaineiston korkeimman 25 % joukossa.
• tavanomaista enemmän, kun oireen tai olosuhteen esiintyvyys on korkeimman 10 % joukossa, tulos katsotaan tavanomaista yleisemmäksi.


Lisätietoja antaa:

Kai Perttu, kai.perttu@ylivieska.fi, puh. 044 4294 314
Leena Löytynoja, leena.loytynoja@ylivieska.fi, puh. 044 044 4294 237

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus Joki ICT | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki