Etusivu Kaupunki-info Ajankohtaista Ohjeet huoltajille varhaiskasvatukseen 31.8.2020

Koko tiedote kokonaisuudessaan ladattavissa tästäpdf, 311 kb

Tämä ohje korvaa 17.8.2020 laaditun ohjeistuksen ja se perustuu THL:n 20.8.2020 pitämän tiedotustilaisuuden sisältöön ja siinä annettuihin ohjeistuksiin. Ohjeistus on hyväksytty PPKY Kallion pandemiatyöryhmän kokouksessa 21.8.2020.

Ohjeet varhaiskasvatukseen ja kouluille 21.8.2020

Lapsi tai työntekijä ei saa tulla kouluun tai varhaiskasvatukseen oireisena
Jos lapsella tai henkilökunnan jäsenellä on minkäänlaisia hengitystieinfektioon viittaavia oireita (kuumetta, yskää, nuhaa, kurkkukipua, maku- tai hajuaistin muutos, näihin voi liittyä myös lihas- tai päänsärkyä) tai ripulia, hän ei saa tulla kouluun tai päivähoitoon.

Milloin koronavirustestiin?

Kansallinen strategia on pyrkiä koronavirustestaukseen herkällä kynnyksellä. Alueen epidemiologinen tilanne on kuitenkin erittäin rauhallinen, joten lasten koronavirustestauksessa voidaan käyttää riskinarvioperustetta. Toistaiseksi muut taudinaiheuttajat ovat huomattavasti todennäköisempiä kuin SARS-CoV-2-koronavirus. Lapsen sairastuessa tulee olla yhteydessä terveysviranomaiseen, joka arvioi testaustarpeen (neuvola, kouluterveydenhoitaja, pandemianeuvonta)

EPÄILY KORONAVIRUSINFEKTIOSTA

• Jos lapsen oirekuva herättää epäilyn koronavirusinfektiosta, hän on matkustellut tai ollut kontaktissa mahdolliseen koronaviruspotilaaseen
o Lapsi ohjataan koronavirustestiin
o Ei kouluun / päivähoitoon ennen kuin testitulos käytettävissä

LIEVÄ HENGITYSTIEINFEKTIO, EI VARSINAINEN KORONAVIRUSINFEKTIOEPÄILY

• Jos oirekuva ei viittaa koronavirukseen, ei matkustelua, eikä epäilyä altistumisesta koronavirukselle
o Koronavirustesti ei ole välttämätön
o Lapsi voi palata kouluun / päivähoitoon, kun on ollut vähintään 1 vrk oireeton
o Jos lapsi on kuitenkin ohjattu koronavirustestiin poissulkua varten, mutta näytteeseen pääsy / vastauksen saaminen viivästyy siten, että oireet ovat olleet pois vähintään 1 vrk ajan → lapsi voi palata kouluun / päivähoitoon ilman testausta tai vastauksen odottelua
o Mikäli perheessä on samanaikaisesti useampi samanlaista hengitystieinfektiota sairastavaa lasta → Jos yhdeltä on otettu koronavirustesti ja se on negatiivinen, ei muita tarvitse testata ja muut lapset voivat palata kouluun, kun on ollut 1 vrk oireettomana (Päivitetty 4.9.2020)
o Toistuvat infektiot:
Jos lapsi on flunssakierteessä, riittää, jos hänet on testattu ensimmäisen infektion yhteydessä → flunssakierteistä lasta ei tarvitse testata toistuvasti, jos oireet pysyvät samanlaisina

Allergiaoireinen lapsi

Lapsilla esiintyy myös allergioita. Jos oireet allergialääkityksen aloittamisen jälkeen helpottavat selkeästi, voi palata kouluun tai päivähoitoon, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet.
Lapsen sairastuessa päivän aikana
Hänet siirretään välittömästi erilliseen tilaan aikuisen valvontaan ja huoltajaa pyydetään hakemaan lapsi kotiin. Huoltajan tulee olla yhteydessä terveyskeskukseen, jossa arvioidaan koronavirustestauksen tarve. Jos lapsi ohjataan koronavirustestiin, ennen testituloksen valmistumista sairastuneen on vältettävä kontaktia muihin ihmisiin. Henkilökunnan jäsen välttää lähikontaktia sairastuneeseen ja hän voi halutessaan käyttää kasvomaskia.

Henkilökunnan jäsenen sairastuessa kesken työpäivän

Hänen tulee välittömästi lähteä kotiin. Oireisen tulee herkästi hakeutua koronavirustestiin. Ennen testituloksen valmistumista on vältettävä kontaktia muihin ihmisiin.

Jos oireiselta otetaan koronavirustesti ja se on negatiivinen

Jos testitulos on negatiivinen ja oireilu on selkeästi vähenemässä, voi lapsi tai työntekijä palata kouluun tai päivähoitoon. Jos oireet myöhemmin alkavat uudelleen tai lisääntyvät, arvio testaustarpeesta tehdään uudelleen terveydenhuollossa.

Jos oireiselta otetaan koronavirustesti ja se on positiivinen

PPKY Kallion tartuntataudeista vastaava lääkäri saa tiedon positiivisesta koronavirustapauksesta. Sairastuneeseen tai hänen huoltajaansa ollaan terveydenhuollosta yhteydessä ja hänet asetetaan kotieristykseen ja hänen perheensä kotikaranteeniin. Mahdolliset muut altistuneet (esim. luokkatoverit tai päiväkotiryhmän jäsenet) arvioidaan tapauskohtaisesti ja heidät asetetaan karanteeniin.

Yleisiä ohjeita koronaviruksen torjuntaan

Koronavirustapausten määrä Suomessa ja maailmalla on kasvanut viimeisen muutaman viikon aikana. Koronaviruksen uhka ei ole poistunut, vaikka alueellamme on tällä hetkellä rauhallinen tilanne. Nyt on erittäin tärkeää muistaa kevään ohjeet viimeiselle kahdelle kouluviikolle:
- Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee edelleen välttää ja muistaa turvavälit.
- Suosittelemme, että ruokailut järjestetään edelleen porrastetusti ja huolehditaan, että ruokailemaan tullessa jokainen pesee kätensä huolellisesti saippualla ja vedellä. Edelleenkään ei ole suositeltavaa järjestää isoja yhteisruokailuja.
- Varhaiskasvatuksessa on suositeltavaa, että samat hoitajat ovat mahdollisuuksien mukaan samojen lasten kanssa eikä ryhmiä sekoiteta.
- Alakouluissa ryhmät tulee edelleen pitää päivän ajan erillään. Terveyden – ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeen mukaan valinnaisissa aineissa opetusryhmät voivat sekoittua mikäli opetusta ei voitaisi muuten järjestää.
- Jos yläasteella opetusryhmiä on mahdotonta pitää erillään, tulee panostaa väljyyteen ja hygieniaan sekä opetuksen porrastamiseen. Ministeriön ja THL:n ohjeessa on hyviä ohjeita porrastamiseen.
- Isoja yhteistilaisuuksia ei tule järjestää, jos väljyys- ja hygieniatekijöitä ei voida huomioida.

Hygieniaohjeita

Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa on hyvä säännöllisesti muistuttaa käsi – ja yskimishygieniasta sekä turvaväleistä. Lasten on hyvä oppia THL:n uuden arjen aakkoset. Kaikki yllä luetellut toimet vähentävät myös muiden hengitystieinfektioiden esiintymistä.
Linkki THL:n materiaalipankkiin: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/materiaalipankki-koronaviruksesta

Lähteet: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön suositus opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana


Arto Nieminen
Infektiolääkäri
Tartuntataudeista vastaava lääkäri

Miia Huhtanen
Hygieniahoitaja

Varhaiskasvatuksen ohjeet vanhemmille

Koronasta huolimatta varhaiskasvatuksessa huolehditaan siitä, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin

 • Koronavirusepidemian aikana kiinnitetään erityistä huomiota hygieniakäytäntöihin ja riittävään väljyyteen.
 • Varhaiskasvatuksessa vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa. Tällä tarkoitetaan aikuisten, huoltajien ja henkilökunnan välistä turvaväliä.
 • Huoltajien on hyvä kulkea eri lapsiryhmiin ulko-ovien kautta mahdollisuuksien mukaan.
 • Muiden kuin lasten sekä henkilökunnan oleskelua varhaiskasvatuksen toimipaikan alueella vältetään.
 • Henkilökunta kirjaa lapset sisään ja ulos. Tällä hetkellä tagit eivät ole käytössä.

Varhaiskasvatuksen toiminta

Varhaiskasvatuksessa on tehty kuhunkin toimipaikkaan sopivia toimintasuunnitelmia, joilla vähennetään tartuntariskien määrää esim. ruokasalin käytön porrastus, lapsiryhmien toiminnan porrastaminen jne.

 • Henkilöstö toimii mahdollisuuksien mukaan saman lapsiryhmän kanssa. Henkilöstö ei pääsääntöisesti päiväkodeissa siirry yksiköstä toiseen tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.
 • Lapsiryhmän toimintaa jaetaan päiväkodeissa ja ryhmäperhepäivähoidossa pienryhmiin päivän aikana.
 • Varhaiskasvatuksen toimesta ei toistaiseksi järjestetä isoja yhteistilaisuuksia.
 • Henkilökunnan kokoontumisia vältetään.
 • Koulussa tai varhaiskasvatuksessa tapahtuva toiminta ei ole kokoontumislain mukainen yleinen kokous tai yleisötilaisuus. Toimintaan ei sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia.

o Tutustumiskäytännöistä

 • Varhaiskasvatuksessa aloittavan uuden lapsen sekä hänen huoltajansa tai muun lapselle tärkeän henkilön on mahdollista tutustua yhdessä varhaiskasvatuksen tiloihin, lapsiryhmän toimintaan, henkilöstöön ja muihin lapsiin uuden toimikauden alkaessa.
 • Päiväkotiin tai perhepäivähoitoon voi tutustua vain oireettomana.
 • Tutustumiset porrastetaan, jolloin tutustujamäärä pysyy pienenä. Tutustumista voidaan toteuttaa mahdollisimman pitkälle ulkotiloissa. Lapset voivat käydä leikkimässä päiväkodin pihalla toiminta-ajan päätyttyä yhdessä huoltajansa kanssa. Sen lisäksi tutustumisia, kuten esimerkiksi päiväkodin johtajan ja henkilöstön esittely, voidaan järjestää mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä hyödyntämällä tai paperisella tiedotteella.

o Vanhempainillat

 • Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa järjestetään vanhempainiltoja. Isoja yhteistilaisuuksia ei tulisi järjestää, jos väljyys- ja hygieniatekijöitä ei voida huomioida.
 • Koronavirusepidemian aikana vanhempainiltoja voidaan järjestää esim. ulkotiloissa tai etäyhteydellä.

o Ruokailu

 • Ruokailussa on tärkeää huomioida hygienia. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että henkilöstö jakaa annokset lapsille. Lasten ei tulisi itse ottaa ruokaa tai käsitellä toisten astioita ja ruokailuvälineitä. Ruokailussa järjestetään mahdollisuuksien mukaan riittävät etäisyydet. Ryhmien yhteisessä ruokailutilassa porrastetaan ruokailua.

o Ulkoilu

 • Toiminnassa minimoidaan kontaktien määrää järjestämällä toimintaa mahdollisimman paljon ulkotiloissa ja ulkoilemalla päivän aikana. Ulkoilua porrastetaan mahdollisuuksien mukaan. Ulkoilussa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan lähistöllä ole-via ulkotiloja ja luontoympäristöjä.

o Puhtaanapitoa tehostetaan (ovenkahvat, käsinojat, valokatkaisijat, hanat jne.)

 • Yhteiskäytössä olevat työvälineet, kuten näppäimistöt ja tabletit, puhdistetaan säännöllisesti.
 • Lelujen säännöllisestä puhdistamisesta huolehditaan.

Lapselle tärkeän lelun saa tuoda varhaiskasvatukseen ja viedä kotiin viikon päätteeksi.

 • Henkilökunta pitää työvaatteet ja kotivaatteet erillään esimerkiksi niin, että jokainen henkilökunnan jäsen vaihtaa työpaikalle tultuaan kotivaatteet työvaatteiksi ja pois lähtiessään työvaatteet kotivaatteiksi.
 • Huoltajille suositellaan, että myös lapsilla voi olla varhaiskasvatuksessa oloaikana erilliset vaatteet.

o Lapsen vasu- ja LEOPS keskustelut

 • Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma- eli vasu -keskusteluja ja esiopetuksessa lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma- eli LEOPS-keskusteluja käydään toimintakauden aikana. Huomioidaan keskustelussa turvavälit ja osallistuminen terveenä keskusteluun. Tarvittaessa pohditaan vaihtoehtoisia toimintatapoja: keskustelujen käymistä ulkona tai etäyhteyksiä, erilaisia sovellutuksia ja puhelinyhteyttä hyödyntämällä.

o Harjoittelijat varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

 • Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimipisteissä on usein opiskelijoita suorittamassa opintoihin kuuluvia harjoitteluita. Työharjoitteluja voidaan toteuttaa, jos se on työpaikan puolesta mahdollista. Koulutuksen järjestäjä ja työnantaja arvioivat myös onko työympäristö turvallinen opiskelijalle.

o Voiko koronalla leikkiä?

 • Lapset käsittelevät koronaa omilla keinoillaan esimerkiksi leikkimällä. Leikeissä esiintyy myös synkkiä teemoja, kuten hautajaisia, kuolemaa ja pahaa oloa, mutta leikin kautta näiden teemojen käsittely on lapselle turvallista ja lapsi voimaantuu käsittelemään pelottavaa ja tuntematonta tilannetta itselleen sopivalla tasolla. Aikuinen voi keskustella lapsen kanssa lapsen ikätasoisesti lapsen tuntemilla sanoilla, kuitenkaan hämmentämättä lasta turhaan. Aikuisen on hyvä olla rauhallinen.
 • Lapselle on hyvä kertoa, miten tartuntaa voi ehkäistä neuvomalla huolellinen käsien pesu sekä yskiminen ja aivastaminen hihaan eikä käteen

Käytännön ohjeita mahdollisessa karanteenitilanteessa toimimiselle varhaiskasvatuksessa

 • Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö tapaa huoltajia päivittäin. Poikkeustilanteissa kannattaa korostaa tavallistakin järjestelmällisemmin kodin ja varhaiskasvatuksen, sekä kodin ja esiopetuksen yhteistyötä, sekä varautua vastaamaan huoltajien huoliin lapsesta. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön on hyvä yhteisesti keskustella siitä, miten huoltajia voidaan tukea arjen rutiineissa.

Yhteydenpito karanteenissa tai eristyksessä olevaan lapseen

 • Karanteeni- ja eristystilanteessa oleviin lapsiin voidaan pitää yhteyttä. Yhteyden-pitotavoista voidaan sopia tarkemmin lapsen huoltajien kanssa. Yhteydenpidossa tulisi suosia perheille tuttuja yhteydenpidon muotoja ja huomioida tarvittaessa tarve tulkkipalveluiden käytölle. Tutun opettajan, kavereiden ja päiväkodin näkeminen esimerkiksi videoyhteydellä voi olla pienellekin lapselle tärkeää osallisuuden ja poikkeavan tilanteen hahmottamisen näkökulmasta. Oman ja tutun lapsiryhmän tapahtumissa ja rytmissä mukana pysyminen helpottavat paluuta arkeen. Viestit varhaiskasvatus- tai esiopetusryhmästä lapselle ylläpitävät tunnetta kuulumisesta ryhmään ja voivat helpottaa lapsen ikävää kavereita, päiväkodin henkilöstöä ja toimintaa kohtaan. Viestittävät asiat voivat olla hyvin pieniä ja arkisiakin.

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki

 • Varhaiskasvatuksella ja esiopetuksella vastataan lasten yksilöllisiin oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tarpeisiin ja tuetaan huoltajia kasvatuksessa. Poikkeus-olojen vaikutuksia lapsille ja perheille on vaikea arvioida, mutta on mahdollista, että erityisesti tilanteen pitkittyminen on aiheuttanut osalle erityistä kuormitusta ja lisännyt tuen tarvetta. Tukitoimenpiteitä ei välttämättä ole voitu järjestää poikkeusolojen aikana tai osalta lapsilta tuen tarpeita on voinut jäädä tunnistamatta riittävän varhaisessa vaiheessa. Siksi onkin tärkeää tarkistaa lapsen tarvitsemat tukitoimenpiteet.
 • Tuen jatkumon näkökulmasta on hyvä huomioida tukea tarvitsevat lapset ja perheet myös mahdollisen karanteenitilanteen aikana, vaikka lapsi ei osallistuisi varhaiskasvatuksen toimintaan tai esiopetukseen lähiopetuksena.
 • Varhaiskasvatus ja esiopetus ovat itsessään monelle lapselle tukitoimia, joita on saatettu suositella esimerkiksi monialaisen yhteistyön, kuten psykologien ja lääkärien taholta. Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osallistumista kannattaa harkita erityisesti silloin, kun se on lapsen edun mukaista, vaikka lapsi voitaisiinkin pitää kotona.

Yhteistyöterveisin Varhaiskasvatuspalvelut

Lisätietoja kunkin yksikön esimieheltä (www.ylivieska.fi): päiväkodin johtajat, perhepäivähoidon ohjaaja, palvelupäällikkö, varhaiskasvatuksen erityisopettajat, varhaiskasvatusjohtaja

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus Joki ICT | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki