Etusivu Kaupunki-info Ajankohtaista Ylivieskan kaupungin talousarvio 2019

Tiedote:

Ylivieskan kaupungin talousarvio 2019

Asukasluku (arvio 31.12.2019)
Tuloveroprosentti
Käyttötalouden toimintakate
Nettoinvestoinnit 2019
15 400
22,00 % (+0,5 %)
90,7 M€ (kasvu +4,0 %)
13,7 M€
+ Merkittäviä panostuksia lapsiin ja nuoriin
+ Ylijäämäinen talousarvio
+ Yli 60 milj. euron investoinnit toteutetaan vuosina 2019-2022
- Velkamäärä ja investoinnit tiukentavat kaupungin taloutta

Ylivieskan kaupungin talousarvio vuodelle 2019 on niukasti ylijäämäinen. Tiukkaan talousarvioon vaikuttaa resurssien lisääminen mm. opetus- ja varhaiskasvatuspalveluihin. Kaupunginjohtaja Maria Sorvisto iloitsee kuitenkin: "Vaikka kulut kasvavat, niin syy on kuitenkin positiivinen eli lapsi- ja oppilasmäärän kasvu." Varhaiskasvatuksen lapsimäärää lisäänytyy 50 lapsella ja peruskoululaisten määrä 40 oppilaalla.

Kaupunginhallituksen esityksessä talousarvio näyttää 25.000 euron ylijäämäää. Nettotoimintamenot kasvavat 4,0 %:a ja verorahoitus (verotulot+valtionosuudet) yli 7 %:a. Verorahoituksen suuri kasvu johtuu talouskasvusta, kunnallisveroprosentin 0,5 %-yksikön nostosta 22,0 %:in ja huonosta verotulojen vertailuvuodesta 2018. Kiinteistöveroprosentti pidettiin ennallaan vuodelle 2019.

Ylivieskan kaupungin vuoden 2019 suurimmat talonrakennusinvestoinnit ovat kahden uuden koulun rakentamishankkeet (Yhtenäiskoulu ja Jokirannan kouluun vuodelle 6,8 milj.e), Simonpuiston päiväkodin peruskorjaus ja laajennus sekä terveyskeskuksen saneeraus. Kuntatekniikan osalta keskustan liikennealueiden saneerausta jatketaan ja vuonna 2018 alkaneet ratapihan ja valtatie 27:n liikennejärjestelyhankkeet saatetaan loppuun. Kouluinvestointien vuoksi myös Taanilan alueen liikennejärjestelytyöt aloitetaan. Liikuntapaikkarakentamisessa panostetaan yleisurheilukentän saneeraukseen.

Vuosien 2019-2022 investoinnit nousevat yli 60 milj. euroon, jotaka rahoitetaan osin lainarahalla. Velkamäärä onkin nousemassa selvästi yli 110 milj. euron suunnitelmakauden 2022 loppuun mennessä. Talousjohtaja Joonas Yliluoma toteaakin, että "Lainanhoitomenojen ja korkotason nousuun onkin varauduttava pitkällä aikavälillä. Investoinnit nostavat myös kaupungin poistojen määrää, joka tuo haasteita tulevaisuudessa talouden tasapainoon."

Lisätiedot: talousjohtaja Joonas Yliluoma, 044 4294 222, joonas.yliluoma@ylivieska.fi

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki