Senioritalon kyselyn tulokset

ALOITTEET 2017

Vanhusneuvosto ja Ahti Törmälä (vas.) esittävät kaupungille, että se myöntäisi pikaisesti 60 000 euron määrärahan kasarmialueella olevan niin sanotun vanhan asemapäällikön kiinteistön kunnostuksen loppuun saattamiseksi.

Aloitteessa todetaan, että kyseinen rakennus tulisi osoittaa eri järjestöjen käyttöön. Esimerkiksi Ylivieskan Eläkkeensaajat, Ylivieskan Invalidit ja Ylivieskan Karjalaiset ovat jäämässä vaille kerhotiloja. Osoitetut kellaritilat eivät sovellu vanhusväestön käyttöön.

ALOITTEET 2016

Vanhusneuvoston ja vapaaehtoisjärjestöjen esitys kerhotilojen järjestämisestä

ALOITTEET 2014

Vanhusneuvoston aloite senioripassin käyttöönotosta

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki