Etusivu Koulutus ja opiskelu Esi- ja perusopetus

Esi- ja perusopetus

Ylivieskassa toimii yhdeksän alakoulua sekä yläkoulu. Alakouluissa opiskelee yli 1400 lasta ja yläkoulussa oppilaita on noin 600.

Kaikilla alakouluilla järjestetään opetusta 1.–6.luokkalaisille lapsille ja suurimmassa osassa kouluista on myös esiopetusta. Yläkoulussa opetetaan 7.–9.-luokkalaisia.

 • Katajan koulu
 • Kiviojan koulu
 • Niemelän koulu
 • Ojakylän koulu
 • Päivärinnan koulu
 • Rahkolan koulu
 • Rannan koulu
 • Raudaskosken koulu
 • Vähäkankaan koulu
 • Jokirannan koulu (yläkoulu)

Katajan ja Rahkolan kouluissa järjestetään myös luokkamuotoista erityisopetusta.

Perusopetuksen arvot ja tavoitteet

Perusopetuksen tavoitteena on tarjota oppilaille hyvät opiskeluvalmiudet, monipuolinen yleissivistys sekä jatko-opintokelpoisuus.

Perusopetuksen opetussuunnitelma perustuu seuraaviin arvoihin:

 • Jokainen oppilas on ainutlaatuinen ja arvokas
 • Jokaisella oppilaalla on oikeus hyvään opetukseen ja onnistumiseen koulutyössä
 • Oppilasta tuetaan yhteistyössä kodin kanssa rakentamaan omaa arvoperustaansa
 • Perusopetus tukee oppilaan kasvua ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuuteen, hyvyyteen, kauneuteen, oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan
 • Perusopetus rakentuu elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle sekä moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle
 • Perusopetuksessa tunnistetaan kestävän kehityksen ja ekososiaalisem sivistyksen välttämättömuus, toimitaan sen mukaisesti ja ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan omaksumiseen.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki