Hollihaka, Kurula I

Asemakaava

Hollihaan kaupunginosan asemakaavaton alue, josta muodostuu asuinpientalojen korttelialuetta sekä katu-, puisto- ja erityisaluetta.

Alue rajautuu Hollihaan kaavoitettuun asuinpientaloalueeseen.

Asiaa on käsitelty 3.4.2012 § 20, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan.
Asemakaava lainvoimainen 11.5.2012.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki