Kaksoisraidehanke

Asemakaavan muutos

Toivonpuiston (9.) kaupunginosan katu- ja puistoaluetta sekä Pyörreperän (10.) kaupunginosan osaa korttelista 3 sekä katu-, puisto- ja rautatiealuetta koskeva asemakaavan muutos (kaksoisraidehanke).

Alue rajoittuu osittain Aarimetsän ja Hyypänkallionpuistoon sekä Veturitallin- ja Viljavaraston alueisiin.

Jakokunnan yhteistä vesialuetta 977–406-876-1-0 (Katajaoja) sisältyy muutokseen.

Asiaa on käsitelty 28.8.2011 § 85, jolloin teknisten palveluiden lautakunta hyväksyi asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutos lainvoimainen 14.10.2011.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki