Keskusta, korttelin 41 osa

Asemakaavan muutos

Keskustan kaupunginosan (1.) korttelin 41 osaa koskeva asemakaavan muutos.

Alue rajautuu Virastokatuun.

Asiaa on käsitelty 18.12.2012 § 90, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen.
Asemakaavan muutos lainvoimainen 25.1.2013.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki