Männistö, kortteli 22

Asemakaavan muutos

Männistön kaupunginosan korttelin 22 osaa koskeva asemakaavan muutos.

Aluetta rajaa Latvalehdontie.

Asiaa on käsitelty 25.2.2013 § 9, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen.
Asemakaavan muutos lainvoimainen 11.4.2014.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki