Männistö, Olmala

Asemakaava

Männistön (8.) kaupunginosan asemakaavaton alue, josta muodostuu asuinrakennusten korttelialuetta sekä katu-, puisto-, lähivirkistys-, liikenne- ja vesialuetta.

Aluetta rajaa Savelantie, Niemelänkyläntie ja Kalajoki.

Asiaa on käsitelty 5.11.2013 § 78, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan.
Asemakaava lainvoimainen 18.12.2013.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki