Ouluntien terminaalialue

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus

Hakalahden ja Hollihaan kaupunginosan asemakaavan laajennusta ja Hakalahden kaupunginosan korttelin 44 osaa koskeva asemakaavan muutos.

Aluetta rajaa Ouluntien varren puistoalue, Puusepäntie ja rautatiealue.

Asiaa on käsitelty 15.12.2009 § 95, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.
Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 29.3.2012 hylännyt valituksen. Kaupunginvaltuuston päätös on siten tullut lainvoimaiseksi.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki