Raudaskylä, korttelit 1-3

Asemakaavan muutos

Raudaskylän kaupunginosan korttelia 3 ja osaa korttelista 1 sekä puisto-, liikenne- ja erityisaluetta koskeva asemakaavan muutos.

Aluetta rajaa Savontie (vt 27), Raudaskoskentie.

Asiaa on käsitelty 20.3.2012 § 46, jolloin teknisten palveluiden lautakunta hyväksyi asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutos lainvoimainen 27.4.2012.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki