Asuminen ja rakentaminen


Asunnon hakeminen


Kysymys

  • Mistä saan tietoa kaupungin vuokra-asunnoista?

Vastaus


Home- ja kosteusvaurioepäilyt


Kysymys

  • Epäilen kosteusvauriota asunnossani, miten minun tulee toimia?

Vastaus

  • Jos asut taloyhtiössä, ota yhteys isännöitsijään. Rakenteiden korjaamisesta vastaa taloyhtiö. Kosteusvaurion korjaamista ei saa ryhtyä tekemään ilman ilmoitusta taloyhtiölle.
  • Jos asut omakotitalossa, ryhdy korjaustoimiin.
  • Noudata kuluttajaviraston ohjeita, löydät ne täältä.

Lumityöt


Kysymys

  • Saako taloyhtiö kolata lumia talvella omalta tontiltaan kaupungin puolelle alueelle, joka on täysin joutomaata eikä missään käytössä?

Vastaus

  • Lumia ei saa kolata kaupungin puolelle, ei edes joutomaalle. Mikäli lumet eivät mahdu omalle tontille, lumet voi toimittaa kaupungin lumen vastaanottopaikalle.

Puiden istuttaminen ja kaataminen


Kysymys

  • Naapurillamme on suuria puita tontillaan. Muutaman sentin päästä rajaa on kaksi suurta puuta, joiden juuret ulottuvat tontillemme ja oksat roikkuvat keskellä pientä pihaamme. Roskaa tulee vuoden ympäri. Voimmeko saada naapurimme kaatamaan puut?

Vastaus

  • Suuria puita ei pidä istuttaa naapurin rajan tuntumaan, jos puut täysikasvuisina varjostavat naapuria tarpeettomasti. Vähimmilläänkin etäisyyden naapurin rajasta tulee olla 5 m.Vaikutuksiltaan vähäisissä tapauksissa lupa puiden kaatoon ei ole tarpeen ( MRL 128 §). Vähäisenä pidetään rakennettujen tonttien normaalia ylläpitoon liittyvää puunkaatoa silloin, kun puut eivät ole kaavalla suojeltuja tai muutoin maisemallisesti merkittäviä ja naapurit ovat antaneet toimenpiteelle suostumuksensa. Puiden kaatoa tulee välttää lintujen pesimäaikana 10.4. – 31.7.
  • Rakennusvalvonnan tarkastajilta on pyydettävä lupa puun kaatamiseen maisemallisesti merkittävien sekä suurien jalopuiden osalta.

Talousvesiasiat


Veden laatua koskevissa kysymyksissä voi ottaa yhteyttä Vesikolmio Oy:hyn.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki