Koulutus ja opiskelu


Koulujen loma-ajat


Kysymys

  • Mistä tietää, milloin kouluissa on syysloma tai milloin joululoma alkaa?

Vastaus

  • Ylivieskan kaupungin koulujen työ- ja loma-ajoista päätetään vuosittain ja ne löytyvät internetistä osiosta "koulutus ja opiskelu".

Koulukuljetukset


Kysymys

  • Onko lapseni oikeutettu saamaan ilmaisen koulukuljetuksen?

Vastaus

  • Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Lisäksi Ylivieskan kaupunki järjestää kaupunginhallituksen päätöksellä (KHALL 17.5.1999 § 137) 1.-3. luokkien oppilaille ajalla 1.11.-31.3. ns. talvikuljetuksen jos koulumatka on yli 3,5 km. Esikoululaisten kohdalla noudatetaan samaa käytäntöä. Katso perusopetuslaki 32§, koulumatkat.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta


Kysymys

  • Miten haetaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan?

Vastaus


Koulun määräytyminen


Kysymys

  • Millä perusteella lapsen koulu määräytyy?

Vastaus

  • Oppilaan kotiosoite kertoo, mihin kouluun hän menee. Kaupunki osoittaa jokaiselle oppilaalle paikan oman alueen koulusta. Koulupaikan määräytymiseen vaikuttavat kriteerit ovat kodin ja koulun välinen etäisyys, alueen liikenteelliset olosuhteet, koulukiinteistön rakenteelliset ratkaisut sekä mahdollinen oppilaan tuen tarve.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki