Kaavoitus

Kaupungin kaavoitusta ohjaa Maankäyttö- ja rakennuslaki ja Maakuntakaava.

Kunnan alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi laaditaan yleis- ja asemakaavoja. Yleiskaavalla osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet kunnassa. Asemakaavalla puolestaan määritellään kunnan osa-alueen tarkempi käyttö ja rakentamisen periaatteet.

Teknisen palvelukeskuksen maankäyttöpalvelut/kaavoitus tekee kaupungin osayleiskaavoja, asemakaavoja sekä muita maankäyttöä koskevia suunnitelmia, jotka ohjaavat rakentamista.

Yleiskaavat valmistellaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Asemakaavat käsitellään ja hyväksytään joko teknisten palveluiden lautakunnassa tai kaupunginvaltuustossa.

Asemakaavamaksutpdf, 29 kb

Yhteystiedot:

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@ylivieska.fi

Kaupunginarkkitehti
Risto Suikkari
044 4294232
risto.suikkari@ylivieska.fi

Kaavoitusinsinööri
Eriia Laru
044 4294423
eriia.laru@ylivieska.fi

Kaavasuunnittelija
Riitta Konu-Vierimaa
044 4294233
riitta.konu-vierimaa@ylivieska.fi

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki