Kiinteistönmuodostus

Huolehtii rakennustoiminnan ja muun maankäytön edellyttämistä kiinteistötoimituksista asemakaava-alueilla.

Tonttijaot

Maanomistajan pyynnöstä laaditaan tonttijakoja asemakaavan edellyttämään tarkoitukseen.

Tontin lohkomiset, yleisen alueen lohkomiset ja rasitetoimitukset

Muodostetaan hakemuksesta rakennus-, lainhuuto- ja kiinnityskelpoisia tonttikiinteistöjä ja perustetaan tarvittavat rasitteet sekä ylläpidetään niiden rekisteriä.
Lohkomiset haja-asutusalueella tekee Ylivieskan maanmittausoimisto.

Lainhuuto on lohkomisen edellytys.

Tiedustelut:
Maanmittausinsinööri Maria Puranen
Puh: 044 4294247
Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki