Tonttijako

Tonttijaolla osoitetaan, miten korttelialue jaetaan tonteiksi, ajoyhteys tonteille ja mahdollisten maanalaisten johtojen sijainti. Tonttijakoa laadittaessa pyritään ottamaan huomioon olemassa olevat kiinteistörajat. Tonttijaosta laaditaan tonttijakokartta, josta ilmenevät muun muassa tonttien numerot, pinta-alat, rajojen mitat sekä kiinteistöt ja määräalat joista tontit muodostuvat.

Tonttiajaon ehdotusvaiheessa kuullaan aina maanomistajaa sekä tonttijakoon rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajia. Maanomistajat voivat hyväksyä suunnitelman tonttijakoehdotuksesta tai vaihtoehtoisesti ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ennen hyväksymistä.

Tonttijaon laatii maanmittausinsinööri ja tonttijaon hyväksyy kaupunginarkkitehti. Tonttijaon laatimisesta syntyneet kustannukset maksaa hakija.

Taksa tonttijaon ja tonttijaon muutoksen laatimisestapdf, 30 kb

Yhteystiedot:
Maria Puranen
Maanmittausinsinööri
puh. 044 4294247
e-mail: maria.puranen(at)ylivieska.fi

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki