Etusivu Tekniset palvelut Kaavoitus Ydinkeskustan kaavarunko 2030

Ydinkeskustan kaavarunko 2030

Kaavarunko on yleensä asemakaavoituksen pohjaksi laadittava yleispiirteinen suunnitelma. Kaavarungon avulla pyritään selvittämään asemakaavan tai muu maankäyttösuunnitelman vaikutusta laajempaan ympäristöön.

Kaavarunkoalue käsittää Ylivieskan keskustan asemanseudun ympäristöön rajautuen lännessa Valtakatuun, pohjoisessa Kalajokeen, etelässä Savontiehen ja idässä Tulolantiehen.

Kaavarunko laadittiin ydinkeskustan asuntorakentamisen, kaupallisten ja muiden palveluiden sekä liikenteen ja viheryhteyksien selvittämiseksi.

Suunnitelma ei ole maankäyttö- rakennuslain mukainen kaavataso. Sitä ei aseteta nähtäville eikä siitä voi valittaa. Kaavarunko liitetään asemakaavan valmisteluaineistoon.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 13.1.2014 § 4 asemakaavoitusta ja muuta maankäytön suunnittelua ohjaavan yleispiirteisen kaavarunkosuunnitelman.

Keskustan kaavarunko 2030, karttapdf, 7953 kb

Keskustan kaavarunko 2030, selostuspdf, 8212 kb

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki