Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se perustuu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 7 §:ään. Kaavoituskatsauksessa esitetään vireillä olevat kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä mahdollisesti lähiaikoina vireille tulevat kaavoitustehtävät.

Kaavoituskatsauksen tarkoitus on tiedottaa kaupunkilaisille kaavahankkeista yleispiirteisesti.

Käytännössä kaavoituskatsaus on luettelo käynnissä olevista ja käynnistyvistä kaavahankkeista, niiden etenemisestä ja yhteyshenkilöistä. Kaavahankkeet esitetään lyhyenä kuvauksena ja sijaintitietona kartalla. Lisäksi selostetaan yleisiä kaavoitukseen liittyviä asioita ja esitetään lyhyt katsaus menneestä vuodesta.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt viimeisimmän kaavoituskatsauksen 10.10.2018 § 78.

Kaavahankkeita voi käynnistyä kesken vuotta, vaikkei niistä olekaan tiedotettu kaavoituskatsauksessa. Tyypillisesti tällaisia hankkeita ovat yksityisten maanomistajien hakemat asemakaavan muutokset, jotka eivät ole olleet kaupungin tiedossa katsausta laadittaessa.

Täsmällinen tiedottaminen yksittäisistä kaavahankkeista tehdään erikseen kaavakohtaisesti. Parhaillaan käynnissä olevien hankkeiden tiedot löytyvät Laadinnassa olevat kaavat -linkin takaa.

Kaavoituskatsaus 2018 ja kaavoitusohjelma 2018-2022pdf, 5501 kb

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki