KÄSITYÖN taiteen perusopetus on pitkäjänteistä, taitojen mukaan etenevää koulutusta joka luo pohjaa lapsen emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kehitykselle.

Opiskelun myötä oppilas oppii ilmaisemaan itseään käsityön osa-alueilla, joita ovat esinesuunnittelu ja esineiden valmistus, tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelu ja valmistus sekä ympäristön suunnittelu ja rakentaminen. Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan omakohtaiset kokemukset, käsillä työskentely, tuotteiden valmistus ja ilmaisu. Opetuksessa käsityö ilmenee ilmaisuna, tekoina, taitoina, tuotteina ja teoksina.

Opinto-ohjelma kurssiselain

Ylläolevasta linkistä pääset ilmoittautumaan.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki