KUVATAITEEN opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan kykyä ilmaista itseään kuvallisesti, tulkita kuvaa ja arvioida sitä kriittisesti. Opetuksessa ohjataan oppilasta ilmaisemaan ajatuksiaan, mielikuviaan ja tunteitaan kuvallisesti sekä sanallistamaan työskentelyään ja käyttämään monipuolisesti kuvataiteen eri materiaaleja ja tekniikoita. Opetuksen keskeisiä oppisisältöjä tutkitaan piirustuksen, maalauksen, kuvanveiston, grafiikan, keramiikan, valokuvauksen, taidehistorian, muotoilun ja monitaiteellisten työmuodoin.

Opinto-ohjelma kurssiselain

Ylläolevasta linkistä pääset ilmoittautumaan.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki