SANATAIDE on taiteellista kielellistä ilmaisua. Sanataiteen opiskelija perehtyy ja harjaantuu kirjoittamisen ja puhumisen eri muotoihin ja oppii lukemisen eri tapoja sekä kuuntelemisen taitoa. Valmentavien ryhmien opetussuunnitelmissa siirrytään käyttämään syksyllä 2006 voimaan tulevaa uutta opetussuunnitelmaa. Uuden opetussuunnitelman mukaisesti opetus kestää kuusi vuotta.

Ei opetusta

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki