Etusivu Tekniset palvelut Kartat ja paikkatieto

Kartat ja paikkatieto

Perinteisten karttojen rinnalle on tekniikan myötä kehittynyt käsite ”paikkatieto”. Tällä tarkoitetaan tietoa, jota voidaan lisätä kartalle koordinaattien tai osoitteen perusteella. Paikkatieto ja ajantasainen kattava kartta-aineisto luovat edellytykset tarkalle ja vetovoimaiselle maankäytön suunnittelulle.

Lähimmäksi tavallista kaupunkilaista paikkatiedon on kenties tuonut Google, jonka kartoilta löytyy tiedot ravintoloista ja eri palvelukohteista. Viranomaispuolella vastaavia aineistoja ovat esimerkiksi myytävät tontit ja rakennus- ja väestörekisterin kohteet, joista saadaan tietotekniikan avulla luotua erilaisia analyysejä ja teemakarttoja.

Kaupungin ylläpitämiä perinteisiä kartta-aineistoja ovat:

  • asemakaavat
  • osayleiskaavat
  • asemakaavan pohjakartat
  • kiinteistörekisterikartat
  • johtokartat
  • ortoilmakuvat

Ylivieskan kaupungin kartta- ja paikkatietoaineistoista vastaa Maankäyttöpalvelut.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki