Karttatuotteet

Kaupungintalon infosta on saatavilla maksuttomia ja maksullisia karttatuotteita kaupunkilaisten käyttöön. Maankäyttöpalvelut toimittavat sähköpostin välityksellä karttaotteita suunnittelun lähtöaineistoksi.

Infosta on saatavilla asiakkaiden käyttöön:

  • Keskustan alueen repäisykartta (opaskarttaote), ilmainen
  • Ylivieska-Huhmari-Törmälä alueen reitistökartta, ilmainen
  • Kalajokivarren retkeilykartta, ilmainen

Maankäyttöpalvelut toimittavat digitaalisia kartta-aineistoja sähköpostin välityksellä suunnittelun lähtöaineistoiksi. Ajantasaisten kartta-aineistojen on katsottu olevan tärkeä osa yksityiskohtaista suunnittelua ja asiakirjojen tarkistamista.

Karttaotteen tai tulosteen saat seuraavista aineistoista, tai niiden yhdistelmistä:

  • asemakaava
  • osayleiskaava
  • asemakaavan pohjakartta
  • kiinteistörekisterikartta
  • johtokartta
  • ortoilmakuva

Paperisista- ja sähköisistä karttaotteista, sekä karttoihin tehtävistä lisäyksistä (esim. tekstit, rajamitat yms.) laskutetaan Teknisen lautakunnan hyväksymän veloituksen mukaisesti. Mahdollisista työtehtävistä ja aikatauluista sovitaan aina etukäteen asiakkaan kanssa.

Yhteystiedot:

Maria Puranen
maanmittausinsinööri
puh. 0444294247
maria.puranen(at)ylivieska.fi

Esa Taka-Eilola
paikkatietoinsinööri
puh. 044 4294 370
esa.taka-eilola(at)ylivieska.fi

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki