Muut tuotteet

Karttatuotteiden ohella maankäytön suunnitteluun liittyy monenlaista muuta tärkeää materiaalia ja tietoa. Näitä ovat esimerkiksi kiinteistörekisterin tallennetut tiedot ja tulosteet, mittaukseen ja kartan laadintaan liittyvät kiintopisteet sekä suunnitteluun ja mallintamiseen liittyvä laserkeilausaineisto.

Kiinteistörekisteriin kirjataan mm. kiinteistöjen omistajatiedot, pinta-alat sekä kiinteistöihin liittyvät oikeudet ja rasitteet. Kiinteistörekisteriä ylläpidetään Maanmittauslaitoksen ja kuntien yhteistyönä. Ylivieskassa kiinteistörekisteriä pitää haja-asutusalueella Maanmittauslaitos ja asemakaava-alueella Ylivieskan kaupunki. Rekisteristä on saatavilla erilaisia tulosteita Maanmittauslaitoksen määrittelemän hinnaston mukaisesti.

Kiintopisteitä ja runkoverkkoa on käytetty perinteisesti maanmittaustoiminnan lähtöpisteinä ja kartan laadinnan tunnettuina pisteinä. Runkoverkon laadinnasta ja ylläpidosta vastaa 1-3 luokan osalta Maanmittauslaitos, jota on myöhemmin täydennetty 4. ja 5. luokan pisteillä Ylivieskan kaupungin toimesta. Kiintopisteistä on saatavilla tietoa mittaustoiminnan eri tarpeisiin.

Laserkeilauksella tuotetaan maanpinnasta ja rakennuksista tarkkaa pistemäistä koordinaatti- ja korkeusaineistoa. Ylivieskan kaupunki oli edelläkävijä vuonna 2004, jolloin keskustan aluetta laserkeilattiin helikopterista noin 3385 hehtaaria TopEye AB:n toimesta. Pisteitä tälle alueelle kertyi tuolloin noin 486 miljoonaa, joista maanpintaan kohdistuneita pisteitä noin 61 miljoona pistettä. Laserkeilaus uusittiin vuonna 2014 Blom Kartta Oy:n toimesta, josta on luovutettavissa uudempaa aineistoa suunnittelun tueksi.

Yhteystiedot:

Maria Puranen
maanmittausinsinööri
puh. 044 4294247
maria.puranen(at)ylivieska.fi


Esa Taka-Eilola
paikkatietoinsinööri
p. 044 4294 370
esa.taka-eilola(at)ylivieska.fi

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki