Maastotietopalvelut

Ylivieskan kaupungin maankäyttöyksikön mittauspalvelut on jaettu kolmeen mittausryhmään. Mittausryhmät toimivat itsenäisesti, mutta työtehtävät saattavat vaihdella eri ryhmien välillä. Maastomittausryhmät suorittavat kaupungin sisäiset sekä yksityisten ja yritysten tilaamat, kaupungin palveluihin kuuluvat ja kaupungin alueella suoritettavat mittaus-, merkintä- ja kartoitustyöt. Näitä ovat rakennuspaikanmerkinnät, rajojen maastoon merkintä sekä tonttijakojen ja lohkomisten pyykitykset, rakentamisen ja kunnallisteknisten töiden vaatimat merkintämittaukset, kaava-, katu-, tie-, viemäri- yms. suunnittelijoiden vaatimat maastomallikartoitukset, kairaukset ja maaperätutkimukset.

Mittausryhmiin kuuluu kaksi työntekijää ja mittauskalustona on Leican täkymetri ja Leican GPS. Maastomittausohjelmana käytetään Bentleyn MicroStationia.

Ylivieskan kaupunki käyttää koordinaattijärjestelmänä ETRS-GK25 kaistaa ja korkeusjärjestelmänä on N2000.


Tiedustelut:
Kartoittaja Jari Törmänen, puh. 044 4294469
Vesa Aho, puh. 044 4294411

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki