Kuntatekninen mittaus

Kuntatekniikan rakentamiseen liittyvistä merkintä- ja kartoitusmittauksista vastaa yksi kaupungin mittausryhmistä. Näitä ovat erilaiset uuden kuntatekniikan rakentamiseen liittyvät työmaamittaukset, joihin lukeutuu mm. uusien katujen ja viemäreiden yms. suunnittelmien mukaiset mittaustehtävät.

Mittausetumies: Vesa Aho, puh 044 4294411

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki