Rakennuspaikan merkkaus ja kartoitus

Mittausryhmä suorittaa rakennuspaikan merkkaukset ja korkeusaseman määrittämisen rakennuspaikalle. Tämän lisäksi työhön kuuluvat myös erilaiset kartoitusmittaukset ja maastokatselmukset, johon kuuluu uusien rakennusten kartoitukset kantakartan alueella. Lisäksi ryhmä huolehtii kaupungin asemakaava-alueella tehtävistä tonttijakojen ja lohkomisten pyykityksistä, rajankäynti- ja rajannäyttömittauksista.

Maastotöiden tilaaminen ja maastoon merkintä:
Kartoittaja Jari Törmänen, puh. 044 4294 469

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki