Etusivu Tekniset palvelut Kartat ja paikkatieto Numeerinen kartta-aineisto

Numeerinen kartta-aineisto

Laserkeilausaineisto

Ylivieskan kaupungin alueella tehtiin syksyllä 2004 laserkeilaustekniikkaan perustuva keilaus, johon yhdistettiin ilmakuvaus. Keilauksen tuotteena syntyneen pistepilviaineiston (497 miljoonaa havaintoa) avulla voidaan luoda tarkkoja maastomalleja 3400 hehtaarin alueelta. Ortokuvia ja keilausaineistoa käytetään hyväksi kantakarttatuotannossa. Aineistostoa voidaan hyödyntää myös visualisoinnissa ja siitä saa tehtyä 3D-esityksiä. Ylivieskan tekemä laserkeilaus oli kokoluokassaan Suomen suurimpia ja se suoritettiin viimeisintä teknologiaa olevilla keilauslaitteilla, jota ei vielä olla kunnolla höydynnetty muualla. Ylivieskan kaupungin voidaankin sanoa olevan Suomen edelläkäviä tämän tyyppisen kartta-aineiston hyödyntämisessä. Laserkeilaukseksesta vastasi TopTerra-yhtiö. Varsinainen keilaus tehtiin helikopterilla, jonka lentokorkeus oli 375 metriä. Mittaustarkkuutta voidaan pitää hyvänä keskivirheiden ollessa senttiluokkaa. Ortokuvien pikselikoko on 9mm ja ne ovat .tif ja .ecw-muotoisia. Ylivieskan kaupunki käyttää koordinaattijärjestelmänä KKJ:n 2. kaistaa ja korkeusjärjestelmänä on N43.

Keilausaineistoa on mahdollista saada Ylivieskan kaupungilta korvausta vastaan.

Lisätietoa: Ylivieskan kaupungin maankäyttöyksikkö, paikkatietoinsinööri Esa Taka-Eilola

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki