Osoitepalvelu

Palvelulla huolehditaan, että tonteilla ja rakennuksilla on osoite. Osoitemerkintä opastaa myös hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle.

Osoitteiden antaminen ja muuttaminen tarvittaessa kuuluu maankäyttöyksikön tehtäviin.

Asemakaava-alueella tonteille annetaan osoite tonttijakovaiheessa. Uusille tonteille osoite otetaan käyttöön rakennusluvan käsittelyn yhteydessä.

Haja-asutuslaueella uudelle rakennukselle annetaan osoite rakennuslupavaiheessa rakennuksen sijaintimerkinnän yhteydessä. Osoitenumerointi perustuu matkaan tien alkupäästä rakennuksen tai liittymän sijaintiin.

Uusi tie voidaan niemetä, jos tieltä on liittymä vähintään kolmeen taloon.

Osoitemerkintä (numerokilpi sekä haja-asutusalueella tien nimiviitta ) kuuluu rakennuksen omistajalle.Yhteystiedot:

Paikkatietoinsinööri
Esa Taka-Eilola, puh 044 4294 370

Maanmittausinsinööri
Maria Puranen, puh 044 4294247

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki