Osoite asemakaava-alueella

Nimet kaduille vahvistetaan asemakaavassa. Katujen nimiviitat asennetaan kaupungin toimesta kadunrakentamisen yhtydessä.

Tonttien osoitteet päätetään tonttijakovaiheessa. Tontit numeroidaan kulkusuuntaan antaen oikealle parittomat ja vasemmalle parilliset osoitenumerot. Osoitenumero annetaan myös puistoille yms. Tarpeen mukaan jätetään väljyyttä numerointiin myöhenpää tarvetta varten.

Osoitemerkintä on astettava rakennusjärjestyksen määräyksen mukaan kadulta tai muulta liikenneväylältä näkyvään paikkaan. Uuden rakennuksen osoitemerkintä hyväksytään rakennuksen sijaintikatselmuksen yhteydessä.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki