Osoite haja-asutusalueella

Osoitenumerointi haja-asutusalueen perustuu matkaan tien alkupäästä liittymän sijaintiin. Parilliset numerot ovat menosuunnassa vasemmalla ja parittomat oikealla puolella.

Nimet teille antaa maankäyttöyksikkö.

Osoitemerkintä on astettava rakennusjärjestyksen määräyksen mukaan tieltä näkyvään paikkaan. Osoitenumero on asetettava myös yleisen tien varteen näkyvälle paikalle taloon johtavan tieliittymän lähelle. Uuden rakennuksen osoitemerkintä hyväksytään rakennuksen sijaintikatselmuksen yhteydessä.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki