Etusivu Tekniset palvelut Kiinteistö- ja mittauspalvelut Rakennuspaikan merkintä ja sijaintikatselmus

Rakennuspaikan merkintä ja sijaintikatselmus

Rakennuslupaan on määritelty pakolliset lupaa koskevat katselmukset, jotka ovat myös yhtenä rakennusluvan myöntämisen ehtona. Näihin kuuluvat rakennushankkeissa lupakohtaisesti myös rakennuspaikan merkintä ja sijaintikatselmus (MRL 149 b§ ja MRL 150§).

Rakennuspaikan merkintä voidaan suorittaa vasta rakennusluvan myöntämisen jälkeen. Mittauksien vasteaika on kolme arkipäivää merkintäpyynnön jättämisestä. Katselmukset sisältyvät kaupungin valtuuston hyväksymiin lupamaksuihin, eikä niistä veloiteta erikseen.

Rakennuspaikan merkintään kuuluu kaksi erillistä merkintää. Alustava merkintä suoritetaan yleensä pohjien aukaisua tai puuston poistoa ajatellen. Tarkka merkintä suoritetaan pohjien aukaisemisen jälkeen murskeen päälle.

Rakennuspaikan merkinnän yhteydessä maastoon merkitään myös rakennuksen korkeusasema. Kivijalan yläpinnan korkeuden määrittelee tulvariskialueilla ELY-keskus ja suuremmissa hankkeissa pääsuunnittelija. Pienemmissä hankkeissa kartoittaja määrittelee alustavan korkeuden, joka käsitellään rakennushankeen aloituskokouksessa.

Sijaintikatselmus suoritetaan rakennushankkeen toteutumisen jälkeen. Katselmuksessa kartoitetaan toteutunut rakentaminen, jonka sijaintitieto välitetään myös muille viranomaistahoille (mm. Maanmittauslaitos ja Väestörekisterikeskus). Sijaintikatselmuksen tilaa pääsuunnittelija kivijalan valamisen jälkeen. Mikäli pyyntöä ei ole tehty, rakennuskohteet kierretään alueittain läpi siitä rakentajalle erikseen ennalta ilmoittamatta.

Yhteystiedot:

Jari Törmänen
kartoittaja
p. 044 4294 469
jari.tormanen(at)ylivieska.fi

Ari Lepistö
mittausetumies
p. 044 4294 412
ari.lepisto(at)ylivieska.fi

Olemme tavoitettavissa kesäaikana seuraavasti:

01.07 - 15.07.2018 Jari Törmänen
16.07 - 22.07.2018 Ei palvelua
23.07 - 05.08.2018 Ari Lepistö
06.08 - 31.08.2018 Jari Törmänen

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki