Etusivu Hallinto ja talous Kaupunginarkisto

Kaupunginarkisto

Esittely:

Kaupunginarkisto johtaa Ylivieskan kaupungin arkistotointa ja toimii kaupungin keskusarkistona. Kaupunginarkisto ottaa vastaan ja ylläpitää kaupungin julkisen toiminnan tuloksena syntyneen pitkäaikaisesti ja pysyvästi säilytettävän asiakirja-aineiston sekä hoitaa siihen liittyvän tieto- ja tutkijapalvelun. Keskusarkistossa on aineistoa lähes hyllykilometri. Toimintayksiköiden käytössä on lisäksi omia lähiarkistotiloja.

Oulun maakunta-arkistoon on luovutettu Ylivieskan Järjestysoikeuden arkisto sekä Ylivieskan Siirtoväen huoltojohtajan arkisto, jotka olivat valtion viranomaisia. Järjestysoikeuden arkistosta on ennen luovuttamista poistettu rakennuslupiin liittyvät asiakirjat, jotka saivat jäädä kaupunginarkistoon. Näiden lisäksi on Mikkelin maakunta-arkistoon luovutettu Lumivaaran kunnan kansanhuoltolautakunnan sekä Lumivaaran seurakunnan asiakirjoja. Lumivaaran kunta sijaitsi luovutetun Karjalan alueella. Sota-aikana kunnantoimisto toimi Ylivieskassa.

Asetus kunnallishallinnosta maalla annettiin 6.2.1865. Asetuksen mukaan kunnallishallinto piti panna täytäntöön kolmen vuoden kuluessa asetuksen antamisesta. Ylivieskassa kunnallisuudistus otettiin esille kappelikuntakokouksessa 29.10.1866, jolloin asetus päätettiin panna toimeen. Uusi kunnallishallinto aloitti toimintansa 1.1.1867. Tästä alkaen muodostuneet arkistot on järjestetty yhteisen tehtäväluokituksen mukaisesti. Kaikkien lakanneiden arkistonmuodostajien asiakirjat sisältyvät tehtäväluokitukseen, joten erillisiä arkistoja ei niidenkään osalta ole muodostettu.

Hyödyllisiä linkkejä:
Yhteystiedot:

Arkistosihteeri
Seija Mäkelä,

puh. 044-4294 218
etunimi.sukunimi@ylivieska.fi

Museosihteeri
Kati Pehkonen,

puh. 044-4294 441
etunimi.sukunimi@ylivieska.fi

Tarvittaessa yhteydenoton voi tehdä kaupungin puhelinvaihteen,
puh. 08-42941
tai kirjaamon välityksellä: kirjaamo@ylivieska.fi

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki