Etusivu Hallinto ja talous Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudesta, valmistelee valtuuston päätettäväksi tulevat asiat sekä huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta.

Kaupunginhallitus edustaa kaupunkia, käyttää kaupungin puhevaltaa ja tekee sen puolesta erilaisia oikeustoimia. Kaupunginhallituksessa on 9 jäsentä ja heillä jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen kokouksiin voivat osallistua myös valtuuston puheenjohtajat ja heillä on kokouksissa puheoikeus.

Kaupunginhallituksen kokoukset eivät ole julkisia, mutta päätökset yleensä ottaen ovat. Päätöksistä tiedotetaan tiedotusvälineiden välityksellä. Kaupunginhallituksen esityslista ja pöytäkirjat ovat luettavissa myös kaupungin kotisivulla kohdassa Esityslistat ja pöytäkirjat sekä kaupunginkirjastossa.

Kaupunginhallitukselle voi lähettää postia osoitteella:
Ylivieskan kaupunginhallitus
PL 70
84101 Ylivieska

sähköpostia osoitteella:
kirjaamo@ylivieska.fi

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki