Etusivu Hallinto ja talous Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin päättävä toimielin. Valtuusto valitaan neljän vuoden välein järjestettävissä kunnallisvaaleissa. Valtuusto ohjaa konkreettisesti kaupungin kehittämistä taloudellista valtaa käyttäessään.

Valtuusto päättää talouden ja rahoituksen perusteista: veroprosentista, maksujen yleisistä perusteista, lainanotosta ja takauksista. Valtuusto asettaa myös hallintokunnille laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet. Valtuusto päättää kaupungin hallinnon rakenteesta: lautakunnista, virastoista ja laitoksista sekä niiden keskinäisestä toimivallan jaosta. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt ja tärkeimmät viranhaltijat. Kaupungin asioiden hoitoa ja tuloksia valtuusto seuraa tilinpäätöksen, toiminta- ja tilintarkastuskertomuksen avulla.

Valtuuston kokoukset ovat julkisia, minkä lisäksi valtuuston esityslista ja pöytäkirjat ovat nähtävillä kaupungin kotisivulla kohdassa Esityslistat ja pöytäkirjat sekä kaupunginkirjastossa. Valtuuston kokouksista ja päätöksistä kerrotaan myös tiedotusvälineissä.

Kaupunginvaltuustolle voi lähettää
postia osoitteella:

Ylivieskan kaupunginvaltuusto
PL 70
84101 Ylivieska

sähköpostia osoitteella:
kirjaamo@ylivieska.fi

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki