Etusivu Tekniset palvelut Kiinteistö- ja mittauspalvelut

Kiinteistö- ja mittauspalvelut

Kiinteistönmuodostus
Huolehtii rakennustoiminnan ja muun maankäytön edellyttämistä kiinteistötoimituksista sekä tonttijaon laatimisesta asemakaava-alueella.

Kartta- ja paikkatietopalvelu
Paikkatietoa Ylivieskan alueesta. Tarkkaa sijainti-, osoite- ja ilmakuvatietoa erilaisista kohteista.

Maastotietopalvelu
Huolehtii kaupungin kanta-kartan alueella tapahtuvista erilaisista maastomittauksista.

Osoitepalvelu
Huolehtii osoitteen antamisesta tonteille ja rakennuksille.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki