Kalevalaista kansanrunoutta sanoin ja kuvin

Kalevalan kauneutta: valokuvin valaistuja runosäkeitä

 • toim. H. J. Viherjuuri, A. O. Väisänen
 • Otava, 1935. 62 s.
 • Valokuvia useita eri henkilöiltä
 • Kurt Jägerin ottamat valokuvat ovat hänen v. 1934 valmistamastaan elokuvasta "Kalevalan mailta"
 • Kirjan on somistanut Asmo Alho
 • S. 63-64: Valokuvien luettelo

Kansanruno-Kalevala

 • toim. Matti Kuusi
 • Otava, 1976. 103 s.; ISBN 951-1-01969-4
 • Opas äidinkielen tunneille
 • Sisältää Kalevalan keskeisimmät kansanrunot sekä muiden ydinsisällön, tietoa Kalevalasta, sanojen selityksiä, tietoa vanhoista työtavoista, asuinoloista yms.
 • Kannen kuva: Museovirasto / Inha

Totro, Merja – Wallin, Raimo S. – Wallin, Terttu:
Kansanruno-Kalevala: käyttöopas ja ohjelmisto

 • Otava, 1979. 132 s.; ISBN 951-1-04928-3
 • Kansanrunouden ja kansanperinteen opetukseen 3. – 6. luokille
 • Sisältää valmiita ohjelmia Kalevala-, itsenäisyys-, joulu- ja kevätjuhliin
 • Piirustusaiheluettelo, juhliin sopivan musiikin luettelo ja lähdekirjallisuusluettelo

Kalevalaista kertomarunoutta

 • toim. Matti Kuusi
 • SKS, 1980. 255 s.; ISBN 951-717-232-X
 • s. 9-23: Ikkuna kalevalaiseen muinaisuuteen
 • S. 219-250: Runojen ydintä ja taustaa
 • S. 251-252: Luettelo runonlaulajista
 • S.253-255: Sanastoa

Eelma, Herald: Kalevalan kuvat

 • Pohjoinen, 1987. 119 s.; 951-749-074-7
 • Eestiläinen graafikko Herald Eelma valittiin eestinkielisen Juhlakalevalan kuvittajaksi.
 • Kirjan tekstinä on käytetty kuhunkin kuvaan liittyviä Kalevalan säkeitä
 • "Elämänviisautta ja -kokemusta Kalevala on täynnä. Aika, jota Kalevala esittää, on äärettömän kaukana - ja kuitenkin lähellä. Maailma oli muinaisina aikoina sittenkin nykyisen kaltainen. Ihmisen pyrkimykset, kärsimykset, rakastumiset, pienet kataluudet - kaikki elämäntien mutkat olivat jo olemassa ja ovat yhä. Kalevalan maailma ei olekaan niin perin kaukana..." (Herald Eelma, teksti teoksen takakannesta)
 • Lisää kuvia

Iloa ikirunojen: Kalevalan säkeitä elämän arkeen ja juhlaan

 • Gummerus, 1995. 258 s.; 951-20-4720-9
 • Koonnut Anneli Koponen
 • Kalevalan säkeitä eri elämäntilanteisiin
 • Säkeet on ryhmitelty aihepiireittäin: mm. soitto ja ilonpito, koti ja kotiseutu, riijustelu ja avioliitto, mies ja miehen mieli, sairaudet ja parantaminen

"Kotipellon pientarilla"
Ain olen aikani elellyt
näillä yksillä ahoilla,
kotipellon pientarilla
kuunnellut kotiväkeä.
Mi oli sinun eleä
näillä taattosi tiloilla!
Kasvoit kukkana kujilla,
ahomailla mansikkana."
(Iloa ikirunojen, s. 22)

Kuvia Herald Eelmanin teoksesta Kalevalan kuvat, 1987

"Tuo pahainen paimen raiska
Kullervo, Kalervon poika,
ajoi Kontiot kotihin,
susikarjan kartanolle.
Vielä neuvoi karhujansa,
susillensa suin puheli:
"Repäise emännän reisi,
pure puoli pohkeata,
kun tulevi katsomahan,
lyykistäikse lypsämähän!"
(Eelma: Kalevalan kuvat, s. 81)
"Ei munat mutahan joua,
siepalehet veen sekahan.
Muuttuivat murut hyviksi,
kappalehet kaunoisiksi:
munasen alainen puoli
alaiseksi maaemäksi,
munasen yläinen puoli
yläiseksi taivahaksi."
(Eelma: Kalevalan kuvat, s. 13

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki