Kalevala: pohjoismaiset kielet

Kalevala: förkortad svensk upplaga (Ruotsi)

 • Bro, Åbo, 1944. 387 s.
 • Utgiven av Olaf Homén
 • Illustrationerna efter målningar av Axel Gallen-Kallela

Kalevala (Ruotsi)

 • Forum, Stockholm, 1980 (5. painos). 367 s.
 • ISBN 91-37-03821-4
 • Käännös ja johdanto Björn Collinder
 • Ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1948, josta tämä on tarkistettu ja uudistettu laitos
 • Käännös perustuu vuoden 1849 Kalevalaan, jota on lyhennetty 2655 säkeellä
 • Sisältää sanaston

Kalevala, 1999 (Ruotsi)

 • Atlantis, Stockholm & Söderström, Helsingfors, 1999. 383 s.
 • ISBN 91-7486-053-4
 • Käännös Lars Huldén ja Mats Huldén
 • Ilmestynyt sarjassa Atlantis väljer ur världslitteraturen
 • Innehåll / Sisältö: lyhyt esittely jokaisen runon sisällöstä
 • Lars ja Mats Huldénille, isälle ja pojalle, annetusta käännöstyöstä kerrotaan seuraavaa: ” Initiativet till denna nyöversättning till svenska togs av Suomalaisen kirjallisuuden seura (Finska litteratursällskapet), Kalevalaseura (Kalevalasällskapet) och Infromationcentralen för Finlands litteratur. Uppgiften anförtroddes åt Lars Huldén (f. 1926) och Mats Huldén (f. 1949), far och son. Arbetet påbörjades våren 1997 och var slutfört våren 1999. Översättarna arbetade självständigt men läste varandras preliminära versioner och diskuterade lösningarna av särskilda problem. Mats Huldén översatte de femton sångerna men jämna nummer från 2 till 30. Lars Huldén de övriga. (s. 4)

Larsson, Anders: Kalevala för lata (Ruotsi)

 • Esbo, Schildt, 2000 (5. uppl.). 89 s.
 • ISBN 951-50-1035-7
 • Perustuu Björn Collinderin Kalevala-käännöksen 4. painokseen vuodelta 1970
 • Anders Larsson on näyttelijä ja dramaturgi. Hän on syntynyt Smålandissa vuonna 1952, mutta asunut Helsingissä 1980-luvun lopulta asti.
 • Teoksesta kerrotaan takakannessa seuraavaa: ”…sju kapitel på vers om hjältedåd, listiga intriger och passioner i Kalevala och Pohja. En spirituell och rolig tolkning av nationaleposet lagom till jubileumsåret 1999 då 150 år förflutit sedan Elias Lönnrots Kalevala utkom i sin slutgiltig form.”

Kalevala (lyhennelmä) (Norja)

 • Oslo, Aschehoug & Co., 1967. (näköispainos 1999). 400 s.
 • ISBN 82-03-18124-4 (näköispainos)
 • Käännös ja johdanto Albert Lange Fliflet
 • Sisältää sanaston

Kalevala (Tanska)

 • København, Museum Tusculanum, 1994 (2. p.). 275 s.
 • ISBN 87-7289-260-9
 • Kääntäneet Hilkka ja Bent Søndergaard
 • Kuvitus Heli Hyytiä
 • Sisältää erisnimien selitykset

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki