Kalevalan selitysteokset ja luettelot

J. Krohn: Suomalaisen kirjallisuuden historia

 • Ensimmäinen osa, edellinen vihko:
  Kalevala: kaunotieteellinen katsahdus Kalevalaan
 • Helsingissä, Weilin ja Göös´in Tehdas- ja kirjainkustannus-osakeyhtiön kustantama, Helsinki, 1883. 118 s.
 • Sisällys: Kalevalan yhtenäisyys / Kalevalan runollinen kauneus ylimalkaan / Wäinämöinen / Ilmarinen / Pohjolan neito / Lemminkäinen / Kullervo / Aino

Aug. Ahlqvist: Kalevalan karjalalaisuus. Kalevalasta itsestään ja muualta

 • [Suomen yliopisto], Helsinki, 1887. 187 s.
 • Asiasanat: Kalevala: alkuperä
  karjalan kieli
  paikannimet: Karjala
  Karjala: Viena: luonnonhistoria
  Suomi: asutushistoria
 • Kuva teoksen nimiösivulta

F. Ohrt: Kalevala kansanrunoelmana ja kansalliseepoksena

 • Kansanvalistusseura, Helsinki, 1909. 287 s.
 • Suomentanut Jaakko Suomalainen. Suomalaisen laitoksen tarkastaneet tekijä ja Kaarle Krohn
 • Liitteenä kartta Kalevalan kertomarunojen löytöpaikoista
 • Sisällys:

- Kalevalan ulkonainen historia ja sen paikka suomalaisessa kulttuurissa
- Runojen elämä kansan suussa
- Piirteitä kansanrunouden elämästä uudemmassa suomalaisessa taiteessa

 • F. Ohrt on syntynyt 1873 Tanskassa Pohjois-Slesvigissä. Ohrt kiinnostui jo nuorena suomenkielisestä kirjallisuudesta ja Kalevalasta. Vuonna 1902 hän toimitti tanskalaisen käännöksen Kalevalan kuudesta ensimmäisestä runosta, ja 1908 valmistui n. 10 000 säettä sisältävä Kalevalan käännös.
(ei kuvaa)

E. A. Saarimaa: Kalevalan selityksiä

 • SKS, Helsinki, 1927 (4.p. 1946). 112 s.
 • Kansinimike: Kalevalan selityksiä kouluja varten
 • S 7-74: Asia- ja sanaselityksiä
 • S. 75-86: Kalevalan erisnimistö
 • S. 87-98: Kuvia
 • S. 99-112: Asia- ja sanaselitysten luettelo

Laina Hänninen: Luettelo ennen v. 1927 painetusta Kalevalaa koskevasta kirjallisuudesta

 • Ranskankielinen nimeke: Bibliographie du Kalevala jusqu`en 1926
 • Publicationes Societatis Bibliophilorum Fenniae I
 • Frenckellin Kirjapaino Osakeyhtiö, Helsinki, 1928. 261 s.
 • I: Ennen vuotta 1835 ilmestyneet teokset ja kirjoitukset
 • II: Kalevalan painokset, käännökset ja sitä koskeva kirjallisuus
 • III: Aineenmukainen luettelo: Saksankielisiä teoksia ja kirjoituksia / Ranskankielisiä teoksia ja kirjoituksia / Englanninkielisiä teoksia ja kirjoituksia / Kalevalan tai sen osien käännöksiä ja selostuksia / Kalevalaa esteettiseltä kannalta käsitteleviä kirjoituksia / Kirjoituksia, jotka käsittelevät Kalevalan kuvittamista sekä Kalevalan vaikutusta kuvaamataiteisiin / Kalevalan opetusta käsitteleviä teoksia ja kirjoituksia
(ei kuvaa)

August Annist: Kalevala taideteoksena

 • Tekijän virolaisesta käsikirjoituksesta mukaillen suomentanut Elsa Haavio
 • Wsoy, Porvoo-Helsinki, 1944. 207 s.
 • asiasanat:

Kalevala: tutkimus
Kalevala: kokoonpano
Kalevala: syntyhistoria

(ei kuvaa)

Kalevala kansallinen aarre: kirjoitelmia kansalliseepoksen vaiheilta

 • Toimittaneet F. A. Heporauta ja Martti Haavio
 • Wsoy, Porvoo-Helsinki, 1949. 319 s.
 • Kokoomateos, joka sisältää muun muassa Uno Harvan, Martti Haavion, Lauri Pohjanpään ja Jalmari Jaakkolan artikkeleita.
 • Artikkelit

Aimo Turunen: Kalevalan sanakirja : lexique du Kalevala

 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 235. osa
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 1949. VIII, 349, [1] s., 4 kuval.
(ei kuvaa)

Aimo Turunen Kalevalan sanat ja niiden taustat

 • Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö, Joensuu, 1979. 416 s.
 • Vuonna 1949 ilmestyneen Kalevalan sanakirjan uusi laitos
 • Kalevalan täydellinen sanasto
 • Tiedot sanojen alkuperästä ja niiden esiintymisestä eepoksen eri runoissa
 • Sanojen merkityksen selitykset esiintymiskohdittain
 • Tutkimuksen tuloksia runojen ja runoaiheiden synnystä ja levinneisyydestä
 • Taustatietoa runojen ja runonkohtien kansantieteellisistä, uskomuksellisista ja esteettisistä perusteista
 • Lönnrotin luovan osuuden selvittelyä yksityisten runoilmausten muotoilussa

Lönnrotin aika

 • Toimittanut Pekka Laaksonen
 • Kalevalaseuran vuosikirja 64
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 1984. 219 s.
 • Kokoomateos, sisältää muun muassa seuraavat artikkelit:
 • Lauri Honko: Lönnrot: Homeros vai Vergilius?
 • Hannes Sihvo: Serbialaista ja suomalaista - Runeberg ja Lönnrot kansanrunon maailmassa
 • Martti Haavio: Lönnrotin persoonallisuus
 • Elias Lönnrot: Suomalaisten maagisista parannuskeinoista
 • Artikkelit
(ei kuvaa)

Kalevala-teokset Suomessa ja ulkomailla

 • Joensuun kulttuurilautakunta, 1985. 134 s.
 • Aarre Vuorjoen kokoelmat. Kalevalan juhlavuoden näyttely
 • ISBN 951-99651-0-6
 • Toimittanut Juha Könönen
 • Valokuvat Matti Ruotsalainen
 • Hannes Sihvo : Esipuhe
 • S. 4-14: Aarne Vuorjoki: Bibliofiili ja Kalevala
 • Sisältää teoksista perustiedot ja useimmista kansikuvan
(ei kuvaa)

The Kalevala abroad: translations and foreign-language adaptations of the Kalevala

 • Suomalaisen kirjallisuudenseura, Helsinki, 1985. 48 s.
 • Compiled by Rauni Puranen
 • S. 45: Index of languages
 • S. 46-48: Index of translators
(ei kuvaa)

Kalevala 1835 - 1985: the national epic of Finland

 • Books from Finland
 • Helsinki University Library, Helsinki, 1985. 82 s.
 • Sisältää englanninkielisiä artikkeleita, muun muassa:
 • Robert Layton: The Kalevala and music
 • Kai Laitinen: The Kalevala and Finnish literature
 • Paavo Haavikko: What has the Kalevala given me?
 • Paulo de Carvalho-Neto: The human and universal Kalevala
 • Artikkelit
(ei kuvaa)

William A. Wilson: Kalevala ja kansallisuusaate

 • Työväen sivistysliitto, Helsinki, 1985. 204 s.
 • Alkuteoksen nimeke: Folklore and nationalism in modern Finland, 1976.
 • Suomenkielisen laitoksen ovat toimittaneet Vesa Kurkela ja Erkki Pekkilä. Käännös työryhmä.
 • Teos käsittelee nationalismin vaikutusta kansanrunoudentutkimukseen. Wilson toteaa, että "[teos] on ennen kaikkea kirja tieteellisen tutkimuksen ja poliittisen ideologian yhteyksistä".
 • 1. Tie itsenäisyyteen
  - Ruotsalaisia vai suomalaisia: suomalaisen kansallistietoisuuden kasvu Ruotsin vallan aikana
  - Venäläisiä vai suomalaisia: kansallisen tietoisuuden kasvu venäjänvallan aikana
  - Lopultakin suomalaisia: kansanrunous ja kansalliset pyrkimykset itsenäisessä Suomessa
 • 2. Kansanrunoudentutkimus itsenäisessä Suomessa
  - Krohnin koulukunta / Setälän koulukunta / Jalmari Jaakkola / Martti Haavio
 • 3. Kansanrunous propagandana itsenäisessä Suomessa
  - Itsenäisyydestä suuruudenunelmiin: kansanrunous ja oikeisto
  - Vastahyökkäys: kansanrunous ja poliittinen vasemmisto
  - Suur-Suomen nousu ja tuho

Matti Kuusi - Pertti Anttonen: Kalevala-lipas

 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 413
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 1985. 349 s.
 • Kohteet / asiasanat:

- Lönnrot, Elias
- Kalevala : kuvanveisto
- Kalevala : maalaustaide
- Kalevala : musiikki
- Kalevala : teatteri
- Kalevala : taideteollisuus
- kansanrunous
- karelianismi

 • Teoksesta on uusi laitos vuodelta 1999: Pertti Anttonen - Matti Kuusi: Kalevala-lipas

Kirjokannesta kipinä: Kalevalan juhlavuoden satoa

 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 1986. 280 s.
 • Toimittaneet Matti Kuusi, Pekka Laaksonen ja Hannes Sihvo
 • Kalevalaseuran vuosikirja 66
 • Kokoomateos, jossa muun muassa seuraavat artikkelit:
 • Leea Virtanen: Nykyajan perinne ja vanhat menetelmät
 • Matti Kuusi: Pyhät kirjat ja Kalevala
 • Erkki Salmenhaara: Kalevala, Sibelius ja Suomen säveltaide
 • Artikkelit

Kalevala ja maailman eepokset

 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 1987. 428 s.
 • Toimittanut Lauri Honko
 • Kalevalaseuran vuosikirja 65
 • Sisältää artikkeleita Kalevalan malleista ja vertailukohdista niin Euroopassa kuin muissa maanosissa.
 • Minna Skafte Jensen: Homeeriset eepokset ja kreikkalainen kulttuuri-identiteetti
 • Teivas Oksala: Vergiliuksen Aeneis homeerinen, kansallinen ja universaalinen eepos
 • Hans Fromm: Kalevala ja Nibelungenlied: suullisen ja kirjallisen tuottamisen ongelma
 • Artikkelit

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki