Etusivu Kirjasto Lapsille ja nuorille Kirjaston ja koulun yhteistyö


Kirjaston ja koulun yhteistyö Ylivieskassa

Sisällys:

Tavoitteet

Ylivieskan kaupungin koulun ja kirjaston yhteistyösuunnitelma koskee kaupungin esikouluja ja peruskouluja.

Yhteistyösuunnitelmassa on otettu huomioon koulujen ja kirjaston oppilaille asettamat tiedonhallintataitoja koskevat tavoitteet. Suunnitelmassa esitellään myös erilaisia vaihtoehtoja, joita kirjaston työntekijät suosittelevat äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tueksi. Tavoitteena on myös lukemaan innostaminen ja aktiivisen lukuharrastuksen virittäminen.

Kirjaston ja koulun välinen yhteistyösuunnitelma toimii ohjeena, jonka mukaan yhteistyötä voidaan toteuttaa resurssit huomioon ottaen. Tavoitteena on, että kaikille oppilaille annetaan mahdollisuus yhtenäiseen ja monipuoliseen tiedonhallintataitojen oppimiseen ja kirjallisuuteen tutustumiseen.

Jokainen luokka-aste tulee varsinaiseen kirjastonkäytön opetukseen kerran vuodessa. Kuitenkin tarvittaessa voidaan järjestää useampiakin opetustuokioita samalle luokalle saman vuoden aikana.

Tiedonhallintataitojen opetuksen lähtökohtana on, että opetus integroidaan muiden aineiden opetukseen.

Yhteistyösuunnitelma päivitetään aina tarpeen mukaan.

Tavoitteet eri luokka-asteille

Esikoulu ja 1.-2.-luokat

Lapsi saa mukavia elämyksiä hyvien kirjojen parissa, kuuntelee ja lukee kirjallisuutta. Oppii löytämään ja valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa ja lukee lukutaitoaan vastaavia kirjoja.
Lapsi oppii huolehtimaan lainaamastaan aineistosta. Kirjastomyönteisen asenteen herättäminen. Kirjastossa tai kirjastoautossa asioimisen perusasioiden hallinta. Opastetaan lapset tiedon portille.

3.- 6.-luokat

Kirjastonkäytön perusasioiden hallinta. Tiedonhaun ja tiedonhallinnan alkeiden osaaminen. Lukemaan innostaminen ja lukuharrastuksen kehittäminen.

7.- 9.-luokat

Lukemaan innostaminen. Oppilas osaa itsenäisesti suunnitella ja etsiä lähdemateriaalia tiedontarpeeseensa. Oppilas tuntee oman kirjaston aineistotietokannan ja muut käytettävissä olevat tietokannat sekä niihin liittyvät apuvälineet (esim. YSA ja YKL). Oppilas tuntee internetin erilaiset hakupalvelut ja osaa suhtautua kriittisesti löytämäänsä tietoon. Tiedonhallintataitojen opetus pyritään mahdollisuuksien mukaan integroimaan eri oppiaineiden opetukseen.

Luokkien käynnit kirjastossa

Kirjastokäynnin ajankohta on hyvä sopia ajoissa (1 viikko ennen käyntiä). Luokat voivat tulla kirjastoon myös aukioloajan ulkopuolella. Kirjastotilojen puutteellisuuden vuoksi suositeltavin aika on aamu tai aamupäivä, jolloin ei vielä ole muita asiakkaita. Sovittaessa voidaan ryhmiä ottaa vastaan myös iltapäivisin. Kun suunnitellaan kirjastovierailua ja opetuksen sisältöä, selvitetään seuraavat asiat:

 • ryhmän koko
 • osaavatko lapset lukea
 • opettajan toiveet opetettavasta asiasta: kirjastonkäytön opetus, tiedonhallintataitojen opetus, lukemaan innostaminen, jonkin yksittäisen teeman käsittely
 • ovatko oppilaat osallistuneet kirjastonkäytön tai tiedonhaun opetukseen aikaisemmin
 • mitä oppilaat jo tietävät kirjastonkäytöstä ja tiedonhausta
 • työnjako: miten opettaja käsittelee aihetta koulussa jo ennen vierailua ja mitä tehdään kirjastossa
 • erityisryhmien toiveet, jos kyseessä on erityisluokka tai erilainen lapsi luokassa


Opettaja on läsnä opetustilanteessa ja vastaa järjestyksenpidosta. Kirjastonhoitaja ja opettaja ohjaavat yhdessä oppilasta tiedonhaussa.
Koska opettajat tuntevat paremmin oppilaiden lukutaidon tason, on heidän hyvä olla mukana ohjaamassa lapsia kirjavalinnassa.

Esikoulut

Kirjastokortti

 • kirjastokortin vastuullinen käyttö
 • käynnin yhteydessä lapset saavat kirjastokortit, jos opettajat niin haluavat


Kirjaston pelisäännöt

 • lainaaminen ja palauttaminen
 • käyttäytyminen kirjastossa
 • kirjaston aineiston oikea käsittely
 • selattujen kirjojen ja muun aineiston palauttaminen omalle paikalle tai palautuspaikkaan


Kirjaston paikat ja aineistot

Pääkirjastossa

 • tutustutaan lastenosastoon ja siellä olevaan aineistoon
 • annetaan lapsille mukaan aineistoa käsitteleviä tehtäviä

Kirjastoautossa

 • tutustutaan lastenkirjahyllyihin ja lasten aineistoihin
 • annetaan lapsille mukaan aineistoa käsitteleviä tehtäviä


Omatoimisuus

 • opastetaan lapsia kysymään neuvoa kirjaston henkilökunnalta


Lainaaminen omalla kortilla

Vinkkejä:

Tutustutaan aineistoon myös askartelutehtävien ja kirjavinkkauksen avulla. Jos aikaa on, lapsille voidaan lukea satu tai runo. Ajan säästämiseksi tehtäviä voidaan antaa myös mukaan kouluun, jossa lapset voivat niiden avulla kerrata oppimaansa asiaa.

1. luokat

Kirjastokortti

 • annetaan lapsille kirjastokortti, jos heillä ei vielä sitä ole
 • kirjastokortin vastuullinen käyttö


Kirjaston pelisäännöt (tutut asiat kertaamalla)

 • lainaaminen ja palauttaminen
 • miten käyttäydytään
 • miten aineistoa käsitellään
 • miten pitää toimia, 1) jos hukkaa oman kirjastokorttinsa, 2) hukkaa kirjaston aineistoa tai 3) kirjaston aineisto vahingoittuu
 • selattujen kirjojen ja muun aineiston palauttaminen omalle paikalle tai palautuspaikkaan


Kirjaston paikat ja aineistot

Pääkirjastossa

 • tutustutaan lastenosastoon ja siellä olevaan aineistoon
 • katsotaan Kirja kantaa - tarina tukee -nettisivuilta erilaisia tehtäviä ja pelejä


Kirjastoautossa

 • tutustutaan lastenkirjahyllyihin ja lasten aineistoihin esittelemällä ja vinkkaamalla
 • annetaan lapsille mukaan aineistoa käsitteleviä askartelutehtäviä


Lukudiplomi

 • esitellään lukudiplomiin liittyvät käytännöt


Omatoimisuus

 • opastetaan lapsia kysymään neuvoa kirjaston henkilökunnalta


Lainaaminen omalla kortilla

Vinkkejä:

Tutustutan aineistoon erilaisten leikkien, kirjastoon liittyvien askartelutehtävien ja kirjavinkkauksen avulla. Ajan säästämiseksi tehtäviä voidaan antaa myös mukaan kouluun, jossa lapset voivat niiden avulla kerrata oppimaansa asiaa.

2. luokat

Kirjaston pelisäännöt kerrataan lyhyesti

 • lainaaminen ja palauttaminen
 • miten käyttäydytään
 • miten aineistoa käsitellään ja kohdellaan
 • miten pitää toimia, 1) jos hukkaa oman kirjastokorttinsa, 2) hukkaa kirjaston aineistoa tai 3) kirjaston aineisto vahingoittuu
 • selattujen kirjojen ja muun aineiston palauttaminen omalle paikalle tai palautuspaikkaan


Kirjaston paikat ja aineistot

 • tutustuminen lasten- ja nuortenosastoon
 • eri aineistolajien esittely


Aineiston löytyminen hyllyistä

 • aakkostus
 • näytetään esimerkkejä, miten aineisto on jaettu sisällön mukaan tietokirjoihin ja kaunokirjoihin
 • esitellään myös muut aineistot
 • katsotaan Kirja kantaa - tarina tukee -nettisivuilta erilaisia tehtäviä ja pelejä


Lukudiplomi

 • esitellään lukudiplomiin liittyvät käytännöt


Omatoimisuus

 • opastetaan lapsia kysymään neuvoa kirjaston henkilökunnalta


Vinkkejä:

Opetellaan luokitusta leikin ja tehtävien avulla.
Annetaan aineistojen pääluokkia esittävä Tiedonpuu-taulu opettajalle luokkaan. Annetaan oppilaille kirjastoon liittyviä askartelutehtäviä.

3.– 4. luokat

Kirjaston paikat ja aineistot

 • esitellään nuorten osasto ja sen aineisto

Aineiston löytyminen hyllystä

 • aakkostus, aakkosjärjestyksen eteneminen hyllyssä
 • tutustutaan Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmään (YKL)


Asiakaspäätteen käyttö

 • kerrotaan yleisöpäätteen ja verkkokirjaston aineistotietokannan käytöstä
 • neuvotaan tiedonhaun perusasiat: nimekehaku, tekijähaku, asiasanahaku
 • aineiston saatavuustietojen löytäminen asiakaspäätteeltä ja löytyneiden tietojen ymmärtäminen. (aineiston selkätarra ja siinä olevat tiedot)
 • harjoitellaan hakua tietokannasta

Omatoimisuus

 • kannustetaan yrittämään omatoimista tiedonhakua, mutta opastetaan myös kysymään neuvoa kirjaston henkilökunnalta

Vinkkejä:

Käytetään tiedonhaun esittelyssä esimerkkinä lapsia kiinnostavaa aineistoa ja samalla tehdään pientä vinkkausta.
Opettaja voi jo koulussa antaa tiedonhakuun liittyviä tehtäviä esimerkiksi jostakin koulussa käsiteltävästä asiasta.


5.-6. luokat

Aakkostus ja aineiston löytyminen hyllystä

 • aakkostus
 • YKL – luokitus, perustietoa luokituksesta
 • aineistojen paikat kirjastossa: osastot, luokat
 • tutustutaan myös aikuistenosastolla nuoria kiinnostaviin aineistoihin

Asiakaspäätteen käyttö (Tutut asiat kertaamalla)

 • kerrataan luokitus
 • tutustutaan luokka- ja asiasanahakuun
 • yhdistetään aineiston etsiminen verkkokirjastosta ja sen löytyminen saatavuustietojen mukaan hyllystä
 • harjoitellaan hakua käytännössä


Omatoimisuus

 • Kerrotaan, että tiedonhaussa tarvitaan usein pitkäjännitteisyyttä ja neuvoa voi kysyä henkilökunnalta.


Vinkkejä:

Käytetään tiedonhaun esittelyssä esimerkkinä nuoria kiinnostavaa aineistoa ja samalla tehdään pientä vinkkausta. Opettaja voi jo koulussa antaa tiedonhakuun liittyviä tehtäviä esimerkiksi jostakin koulussa käsiteltävästä asiasta.

7. luokat

Kirjasto tilana

 • tutustutaan koko kirjastoon: lasten- ja nuortenosastot, aikuistenosasto, käsikirjasto, lehtilukusali, kirjastoauto, varastot, erityiskokoelmat


Kirjaston palvelut

 • tutustutaan kaikkiin kirjaston tarjoamiin palveluihin: lainaus, palautus, tiedonhaku, yleisöpäätteet, kaukopalvelu, nettipalvelut (verkkokirjaston tunnus)


Lukudiplomi

 • esitellään lukudiplomiin liittyvät asiat


Asiakaspäätteen käyttö

 • asiakaspäätteen käyttö, verkkokirjaston käyttö: sanahaku, selaushaku, tarkennettu haku, hakua rajoittavat tekijät


Kirjaston käytössä olevat tietokannat

 • kirjaston käytössä olevat muut tietokannat (Aleksi-aikakauslehtitietokanta)


Kirjaston kotisivut ja erilaiset hakupalvelut

 • esitellään kirjaston kotisivut ja kirjastot.fi -portaali sekä erilaiset hakupalvelut internetissä


Harjoittelua

 • Harjoittelua varten sovitaan oppituntia pitempi aika.


Vinkkejä:

Käytetään nuorten elämään ja kouluopetukseen liittyviä aiheita tiedonhaun esittelyssä. Tiedonhaun harjoittelussa voidaan soveltaa tutkivan oppimisen menetelmää.
Sovitaan etukäteen opettajan kanssa tutkittavista aiheista.

8.- 9.-luokat

Luokkien kirjastovierailujen sisältö liitetään eri oppiaineisiin ja meneillään oleviin projekteihin. Opettajat voivat miettiä, milloin haluavat tuoda luokan kirjastoon.


Muu yhteistyö

Kirjaston palvelut

Kirjastonkäytön opetuksen lisäksi kirjaston palvelut ovat koulujen vapaasti käytettävissä. Opettajat ja oppilaat ovat tervetulleita lainaamaan kirjoja sekä kirjastoautoon että pääkirjastoon. Opettajat voivat myös pyytää henkilökuntaa keräämään aineistoa luokkiin, esimerkiksi kirjapaketteja jostakin oppiaineesta. Kirjastoauto toimii välittäjänä.
Sovittaessa luokat voivat tulla myös työskentelemään kirjastoon, jolloin kirjaston aineistot ja asiakastietokoneet ovat heidän käytettävissään.

Kirjavinkkaus

Kirjavinkkausta järjestetään resurssien mukaan eri luokka-asteille, varsinkin alakoululaisille. Luokat ovat tervetulleita erillisille vinkkaustunneille kirjastoon tai kirjastosta voidaan tulla luokkiin vinkkaamaan. Vinkkauksesta kannattaa sopia hyvissä ajoin.
Kirjavinkkausta pyritään jossakin määrin tekemään myös tavallisten luokkakäyntien yhteydessä.

Teemat

Kirjastokäynti voidaan keskittää myös jonkin yksittäisen asiaan ympärille, esimerkiksi johonkin aineistolajiin: lehdet, musiikki, av-aineisto, runot jne.
Myös erilaisista teemoista voidaan yhteistyöllä suunnitella jokin tapahtuma: Kalevalan päivä, kansainvälisyys, kansanperinne, erilaisuus, suvaitsevaisuus.

Lukudiplomi

Tiekkö-kirjastoilla on yhteinen lukudiplomi, joka on vapaasti koulujen käytössä. Kirjastossa esitellään diplomia luokkakäyntien yhteydessä.
Diplomikansio on jaettu kaikille Ylivieskan peruskouluille ja se löytyy myös kirjastosta ja kirjaston www-sivuilta.

Kirjailijavierailut

Kirjailijavierailujen järjestämiksi kirjasto yleensä hakee ulkopuolista rahoitusta ja tiedottaa vierailuista kouluille. Rahoitusta voidaan hakea myös yhdessä.

Projektit ja tempaukset

Koulu ja kirjasto voivat järjestää yhteisiä projekteja lukemaan innostamiseksi. Näihin yleensä joudutaan hakemaan ulkopuolista rahoitusta.
Pienempiä tempauksia voidaan toteuttaa myös yhdistämällä koulun ja kirjaston resurssit.

Oheislukemistosarjat

Kirjasto säilyttää koulujen hankkimia oheislukemistosarjoja ja luetteloi ne omaan tietokantaansa, mistä ne ovat opettajien löydettävissä ja varattavissa. Lainaus tapahtuu kuten kirjaston muun aineiston lainaus.
Kirjasto ei varsinaisesti hanki enää uusia oheislukemistosarjoja, mutta vanhat sarjat ovat edelleen käytettävissä.
Kirjasto voi myös ”kerätä” sarjan kirjaston omista kirjoista ja pyytämällä lisäkappaleita esim. Tiekkö-kirjastoista.

Näyttelyt ja esitykset

Kirjasto tarjoaa mahdollisuuden kouluille tuoda esille omia tuotoksiaan, kirjoitelmia, piirustuksia, luokan keräämiä lukutoukkia ja lukupuita sekä mielikirjanäyttelyitä. Koululaiset ovat tervetulleita esiintymään kirjastoon esimerkiksi satutunneille ja muihin tapahtumiin.
Samoin koululaiset ovat tervetulleita tutustumaan kirjaston järjestämiin muihin näyttelyihin ja esityksiin.

Tiedottaminen

Kirjastosta lähetetään elokuussa kouluille sähköpostia, jossa kerrotaan kirjaston kuulumiset ja valmiudet ottaa koululuokat vastaan.
Opettajat vuorostaan ottavat yhteyttä kirjastoon, kun heillä on tarjota esityksiä, näyttelyitä tai muita ideoita yhteistyön kehittämiseksi.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki