Opettajille

Lukudiplomin tehtäväpohjat ovat tulostettavissa sekä Word- että pdf-muodossa.

Suorituslomakkeet eri luokille ovat Word-tiedostoina.

Lukudiplomin todistupohjia on kaksi. Yksisivuisessa todistuspohjassa mainitaan vain oppilaan nimi, luokka ja luettujen kirjojen määrä. Kaksisivuisessa lomakkeessa voi luetella oppilaan lukemat kirjat.

Kirjallisuusdiplomin todistuspohjia on myös kaksi: luokilla 1-6 ja luokilla 7-9 suoritetusta kokonaisuudesta.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki