Etusivu Tekniset palvelut Kouluhankkeet Ajankohtaista Uuden yhtenäiskoulun ja Jokirannan koulun elinkaarihankkeen sopimusten allekirjoitustilaisuus

Ajankohtaista

Ylivieskan kaupungin lehdistötiedote 29.3.2019

Julkaisuvapaa heti

Uuden yhtenäiskoulun ja Jokirannan koulun elinkaarihankkeen sopimusten allekirjoitus kaupungintalolla 3.4.2019 klo 9.00

Kaupunginvaltuusto päätti 26.3.2018, että Taanilan alueelle rakennetaan noin 400 oppilaan yhtenäiskoulu ja Jokirannan koulu uudistetaan noin 500 oppilaan kouluksi. Jokirannan koulun osalta säilytetään kädentaitotalo. Kyseessä on suurin investointi koko kaupungin historiassa ja sen toteuttamistapana on elinkaarimalli. Hanke kilpailutetaan kokonaisuutena, jossa voittaja toteuttaa ja ylläpitää molemmat kohteet 20 vuoden palvelujakson ajan kädentaitotaloa lukuun ottamatta.

Hankinta on laajuudeltaan EU-kynnysarvon ylittävä ja se toteutettiin kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Hankintailmoitus julkaistiin 29.3.2018 HILMA-ilmoituskanavassa. Määräaikaan 2.5.2018 mennessä saatiin osallistumishakemukset viideltä ehdokkaalta, jotka täyttivät osallistumishakemusvaiheessa asetetut vähimmäisvaatimukset.

Kaupunginhallitus valitsi 7.5.2018 neuvotteluvaiheeseen 4 ehdokasta, joista kaksi tarjoajaa vetäytyi hankkeesta neuvotteluvaiheen aikana. Rahoitustavaksi valittiin perinteinen taselaina kaupunginvaltuuston päätöksellä 11.6.2018.

Neuvotteluvaiheen aikana kehitetty tarjouspyyntöaineisto julkaistiin tarjoajille 14.1.2019. Tarjousten määräajaksi asetettiin 11.2.2019. Molemmat neuvotteluvaiheeseen loppuun saakka osallistuneet tarjoajat eli Caverion Suomi Oy:n ja Skanska Talonrakennus Oy:n ryhmittymä sekä YIT Suomi Oy jättivät tarjouksen määräaikaan mennessä.

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena käytetään hinta-laatusuhdetta siten, että laadun osuus on 40 % ja hinnan osuus 60 %. Molemmat kouluhankkeet arvioitiin omina kokouksinaan ja pisteytys tehtiin molempien osalta erikseen.

Kaupunginvaltuusto päätti 25.2.2019, että Taanilan yhtenäiskoulun ja Jokirannan koulu elinkaarihankkeen toteuttajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt Caverion Suomi Oy:n ja Skanska Talonrakennus Oy:n ryhmittymä. Hankkeen elinkaarikustannuksen nykyarvo on noin 45 milj. euroa ja urakkahinta noin 35 milj. euroa.

Lisätietoja:

tekninen johtaja Kari Kentala, puh. 044 4294 248, kari.kentala@ylivieska.fi

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus Joki ICT | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki