Esiopetus

 • Vuosi ennen oppivelvollisuuden alkamista.

 • Esiopetusta järjestetään Ylivieskassa päiväkodeissa sekä koulujen yhteydessä. Mikäli lapsi ei tarvitse päivähoitoa, esiopetuspaikkaa haetaan koulun esiopetusryhmästä. Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, esiopetuspaikkaa haetaan päiväkodista. Katajan ja Raudaskosken kouluilla on mahdollisuus iltapäivähoitoon.

 • Esikoulunsa aloittava lapsi on uuden kynnyksellä. Lapsuus jatkuu ja lapsen kasvuympäristö laajenee mm. lapsen elämään tulee uusia ihmissuhteita ja vastuu itsestä kasvaa. Matkalla koululaiseksi hän tarvitsee edelleen hyvää huolenpitoa hyvinvointinsa tueksi.

 • Esiopetus suunnitellaan tavoitteelliseksi lapsen ja koko lapsiryhmän vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet huomioivaksi toiminnaksi. Tieto, mitä huoltajat siirtävät lapsestaan esiopettajalle auttaa suunnittelussa ja lapsen tarpeiden huomioimisessa parhaalla mahdollisella tavalla. Yksilöllisillä oppimissuunnitelmilla turvataan lapsen oikeus myös tarvittavaan tukeen. Siksi huoltajien ja esiopetushenkilöstön välinen keskustelu on äärimmäisen tärkeää. Yhteisellä havaintojen jakamisella ja oppimisen arvioinnilla pohdimme ja suunnittelemme tuen järjestämisen tarpeita ja tapoja : Yleinen, Tehostettu ja Erityinen tuki; Ylivieskan esiopetuksen opetussuunnitelmapdf, 4209 kb.

 • Varhaiskasvatuksen erityisopettajat, erityislastentarhanopettaja (päiväkodit) ja kiertävät erityisopettajat (koulut) ovat omalta osaltaan vahvistamassa ja tarvittaessa tukemassa lapsen oppimiseen ja kasvuun liittyvissä asioissa ja tilanteissa. Erityisopettajat työskentelevät esiopettajan rinnalla havainnoimassa lapsen kasvua ja oppimista sekä suunnittelevat tarvittavia oppimista tukevia toiminta-ja oppimismenetelmiä sekä rakenteita. Opetushallitus/esiopetus

Esiopetus päiväkodeissa lukuvuonna 2018 – 2019

Esiopetus alkaa 9.8.2018
Syysloma 22.10 - 28.10.2018 (vko 43)
Itsenäisyyspäivän jälkeinen perjantai 7.12.2018
Joululoma 20.12.2018 - 6.1.2019
Talviloma 4.-10.3.2019 (vko 10)
Esiopetus päättyy 29.5.2019

Esiopetus päiväkodeissa lukuvuonna 2019-2020

Esiopetus alkaa 12.8.2019
Syysloma 21.10 - 27.10.2019 (vko 43)
Joululoma 23.12.2019 - 6.1.2020
Talviloma 2 - 8.3.2020 (vko 10)
Esiopetus päättyy 29.5.2020

Esiopetus koulujen yhteydessä

Lukuvuonna 2019-2020 esiopetusta järjestetään Katajan, Kiviojan, Päivärinnan, Rahkolan, Rannan ja Raudaskosken kouluilla.

Katajan ja Raudaskosken kouluilla on mahdollisuus myös varhaiskasvatuspalveluiden järjestämään iltapäivähoitoon.

Lue lisää kouluista Koulut-osiosta.

Ilmoittautuminen esiopetukseen

Esiopetusikäisten lasten koteihin lähetetään tammi-helmikuun aikana ohjeet Wilman kautta tapahtuvaan sähköiseen esiopetukseen ilmoittautumiseen.

Wilmassa voi hakea sekä koulun että päivähoidon esiopetukseen sekä esioppilaalle tarvittavaa päivähoitoa. Esiopetuspaikan valinnan ratkaisee lapsen päivähoidon tarve.

 1. Mikäli lapsi ei tarvitse päivähoitoa, esiopetuspaikkaa haetaan koulun esiopetusryhmästä.

 2. Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, esiopetuspaikkaa haetaan päiväkodista.

 3. Katajan ja Raudaskosken kouluilla on mahdollisuus iltapäivähoitoon.

Koteihin postitetaan esiopetukseen ilmoittautumisohjeiden mukana tiedonsiirtolomake, jonka välityksellä vanhemmat /huoltajat välittävät tietoa lapsestaan ja lapselle merkityksellisistä asioista tulevalle esiopettajalle.

Tiedonsiirrossa siirtyvät esiopettajalle asiat, jotka kannattelevat lasta hänen siirtyessään varhaisesta lapsuudesta esiopetukseen.

 • Päivähoidossa olevan lapsen vanhemmat/huoltajat täyttävät tiedonsiirtolomakkeen yhteistyössä lapsensa hoitoryhmässä työskentelevän työntekijän kanssa.

 • Mikäli lapsi ei ole päivähoidossa, vanhemmat täyttävät tiedonsiirtolomakkeen kotona täydentäen lomaketta tarvittaessa kerho-ohjaajan tai terveydenhoitajan antamilla tiedoilla.

 • Tiedonsiirrossa välittyvä tieto lapsesta ja hänen mielenkiinnon kohteistaan auttaa esiopettajaa säilyttämään ja turvaamaan lapsen oppimisen ilo sekä rakentamaan lapselle myönteistä oppimispolkua heti esiopetusvuoden alkaessa.

Esiopetus ja päivähoito

 • Esiopetuksen lisäksi tarvittavasta päivähoidosta peritään tulojen mukaan määräytyvä maksu.

 • Esikoululaisilta laskutetaan myöskin elokuun alku ennen esiopetuksen alkamista samalla tuntimäärällä, joka riittää lapselle täyden esiopetuskuukauden aikana.

 • Syysloma-, joululoma- ja hiihtolomakuukautena esiopetuksessa olevia laskutetaan saman tuntimäärän mukaan kuin täysinä esiopetuskuukausina, vaikka hoitoa käytettäisiin noina lomaviikkoina enemmän.

Koulutoimen yhteystiedot

Osastosihteeri
Minna Seppälä
p. 044 4294 312

Varhaiskasvatuksen yhteystiedot

Päiväkodin johtajat

Marja-Leena Myllymäki
p. 040 642 9867

Kerttu Katajala
p. 040 642 9882

palvelupäällikkö
Elisa Tikkanen
p. 040 642 9873
(esiopetus yksityissä päiväkodeissa)

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki