Esiopetus

Ylivieskan kaupungissa esiopetusta järjestää koulutoimi ja päivähoito. Päiväkodeissa hoidossa olevat lapset saavat esiopetuksen hoitopaikassaan ja muille esiopetusta järjestetään kouluilla.

Lue lisää päivähoidon yhteydessä tapahtuvasta esiopetuksesta:
Esiopetus päivähoidossa

Koulujen esiopetus:

Esiopetuksen lukuvuosi alkaa torstaina 11.8.2016

Lukuvuonna 2016–2017 esiopetusta järjestetään seuraavilla kouluilla: Kataja (Kataja ja Ojakylä), Kivioja (Kivioja ja Vähäkangas), Päivärinta, Rahkola, Ranta (Ranta ja Niemelä) ja Raudaskoski. Katajan ja Raudaskosken koululla on mahdollisuus myös päivähoitoon.

Koulun esiopetukseen ilmoittaudutaan helmikuussa lomakkeella, joka lähetetään koteihin postitse. Tulostettava lomake löytyy myös verkosta kohdasta Lomakkeet.

Kun lapsi aloittaa esiopetuksen, täytetään ilmoittautumislomakkeen lisäksi Lapsen siirtyminen esiopetukseen -tiedonsiirtolomake, joka löytyy Lomakkeet-sivulta.

Lue lisää kouluista: Perusopetus

Ylivieskan kaupungin esiopetussuunnitelmapdf, 4341 kb

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki