Iltapäivätoiminta

Perusopetuslain mukainen koululaisten iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille.

Ylivieskan kaupunki ei järjestä aamupäivätoimintaa.

Lukuvuoden 2019–2020 toiminta alkaa maanantaina 12.8.2019.

.

Haku iltapäivätoimintaan

Iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti Wilmassa.

 • Lukuvuoden 2019-2020 sähköinen haku järjestetään 1.2.–5.4.2019,
 • Kirjaudu Wilmaan huoltajatunnuksillasi, valitse oppilas, jota hakemus koskee ja avaa Lomakkeet. Täytä hakemus iltapäivätoimintaan.

Mikäli hakemuksen täyttö Wilmassa ei onnistunut tai haet paikkaa hakuajan jälkeen, tulosta ja täytä hakulomake ja palauta se kouluosastolle (Vierimaantie 3, 84100 Ylivieska) tai koulun iltapäivätoiminnan ohjaajalle. Lomake löytyy Lomakkeet-osiosta.

.

Iltapäivätoiminnan sopimuslomake

 • Toimitetaan koulun ip-ohjaajalle elokuun aikana. Sopimus löytyy Lomakkeet-osiosta.
 • Koska koulujen lukujärjestys selviää vasta koulujen alettua, voit ilmoittaa tarkemman toiminta-ajan myöhemmin elokuulla. Lapsen iltapäivätoiminnan maksu määräytyy tarvittavan viikkotuntimäärän perusteella.

.

Iltapäivätoimintaa järjestävät koulut ja toiminta-ajat lukuvuonna 2019-2020

 • Kataja, Kivioja, Niemelä, Ojakylä, Päivärinta, Rahkola, Ranta, Raudaskoski ja Vähäkangas
 • Iltapäivätoimintaa järjestetään klo 16 saakka. Katajan ja Raudaskosken kouluilla iltapäivätoimintaa järjestetään klo 16:30 saakka yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa.
 • Iltapäivätoimintaa ei järjestetä syys- ja kevätlukukausien päättäjäispäivinä.

.

Toiminnasta perittävät maksut

 • Toiminta on maksullista. Maksut perustuvat perusopetuslakiin (PoL 48 b §, 48 f §).
 • Toiminnasta perittävät maksut lukuvuonna 2018-2019 (sivltk §64/2018):
  • 100 e/kk, 0 - 17 h/vko,
  • 120 e/kk, yli 17 - 22 h/vko
  • 140 e/kk, yli 22 h/vko
 • Toiminnasta perittävät maksut 1.8.2019 alkaen (sivltk §57/2019):
  • 103 e/kk, 570 tuntia vuodessa (3h/pv)
  • 124 e/kk, 760 tuntia vuodessa (4h/pv)
  • 144 e/kk, yli 760 tuntia vuodessa (yli 4h/pv)
 • Kuukausimaksusta peritään puolet:
  • jos toimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa
  • lapsi on jostakin muusta syystä kuin sairauden vuoksi poissa toiminnasta koko kalenterikuukauden
 • Maksua ei peritä, jos lapsi on poissa sairauden vuoksi koko kuukauden.
 • Sovittujen toimintapäivien/tuntimäärän muuttuessa vähintään 2 kuukauden ajaksi maksu määritellään uudelleen. Muutoksesta on ilmoitettava etukäteen koulutoimistoon tai ip-ohjaajalle. Muutoksen voi tehdä kerran syys- ja kevätkauden aikana.

.

Laskutus ja sopimuksen irtisanominen

 • Lapselle varatusta ip-paikasta laskutetaan taksan mukaisesti niin kauan, kunnes ip-sopimus on irtisanottu. Irtisanominen täytyy tehdä ennen seuraavan toimintakuukauden alkua.
 • Laskutus kerran kuukaudessa läsnäololistan mukaisesti.
 • Eräpäivä on toimintakuukautta seuraavan kuukauden viimeinen arkipäivä.
 • Jos osoitteesi muuttuu, ilmoita siitä koulutoimistoon.

.

Yhteystiedot

Iltapäivätoiminnan asioita hoitaa koulutoimistossa Kerttu Sorvisto puh. 044 4294 318 (etunimi.sukunimi@ylivieska.fi)

Koulujen iltapäivätoiminnan puhelinnumerot:

 • Kataja: 044 4294 514
 • Kivioja 1 lk: 040 6813 253
 • Kivioja 2 lk: 044 4294 301
 • Niemelä: 044 4294 342
 • Ojakylä: 044 4294 409
 • Päivärinta 1 lk: 044 4294 335
 • Päivärinta 1-2 lk: 044 4294 350
 • Rahkola: 044 4294 467
 • Ranta: 044 4294 417
 • Raudaskoski: 044 4294 577
 • Vähäkangas: 044 4294 404

. .

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki