Etusivu Koulutus ja opiskelu Perusopetus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea.

Oppilaan saama tuki määräytyy vaikeuksien laajuuden mukaan. Tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Keskeistä on varhainen oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja tukitoimien aloittaminen. Tuen tasoista voi lukea lisää mm. Opetushallituksen sivuilta.

Pienluokkamuotoista erityisopetusta annetaan Ylivieskassa perusopetuksen opetussuunnitelmaa yksilöllisesti noudattaen Rahkolan koulussa (0-6 luokat) (erityisopetus, mukautettu opetus, EMU) ja Katajan koulussa (erityisopetus, harjaantumisopetus, EHA). Lisäksi Päivärinnan koulussa on perusopetuksen opetussuunnitelmaa noudattavaa jousto-opetusta alkuopetusluokilla yhteistyössä luokanopettajien ja erityisopettajan kanssa. Jokirannan koulussa (luokat 7 - 9) on kolme perusopetuksen opetusuunnitelmaa noudattavaa pienluokkaa sekä mukautetun erityisopetuksen ryhmät. Yhteistyö huoltajien kanssa on ensiarvoisen tärkeää.

Lisätietoja: erityisopettajat, koulunjohtajat/rehtorit

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki