Etusivu Koulutus ja opiskelu Koulukuljetukset

Koulukuljetus

Kuljetukset järjestetään perusopetuslain (21.8.1998/628) ja Ylivieskan kaupungin koulukuljetusohjeen mukaisesti.

Maksuton koulukuljetus kuuluu lapsille, joiden koulumatka on pidempi kuin viisi kilometriä. Oikeus maksuttomaan kuljetukseen on sekä perusopetuksen että esiopetuksen oppilailla. Maksuton koulukuljetus voidaan järjestää myös silloin, kun koulumatka arvioidaan oppilaalle liian raskaaksi tai vaaralliseksi. Harkinnanvaraisesta koulukuljetuksesta päättää sivistyslautakunta.

Lisäksi Ylivieskan kaupunki järjestää esikoululaisten sekä 1.–3. luokkien oppilaille ajalla talviajan koulukuljetuksen marraskuun alusta helmikuun jos koulumatka on yli 3,5 km.

Lapsella on oikeus myös kävelymatkaan. Kouluikäisten lasten ja nuorten pitäisi liikkua pari tuntia päivässä ja koulumatkojen kulkeminen kävellen tai pyöräillen edistää hyvää kuntoa ja terveyttä!

Huom! Koko lukuvuotta koskevat koulukuljetushakemukset tulee palauttaa 10.5.2019 mennessä. Ns. talvikuljetukseen hakuaika päättyy 15.9.2019. Asiantuntijalausuntoon perustuvissa sairaustapauksissa ei ole kiinteää hakuaikaa.

Toimita täytetty hakemus liitteineen Kouluosastolle/Tuomo Kalliolle, os. Vierimaantie 3, 84100 Ylivieska. Hakemuksen voit tulostaa kohdasta Lomakkeet. Hakemuksia saa myös kouluosastolta.KOULUKULJETUKSET – USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Kysymys 1: Lapseni koulumatka on yli viisi kilometriä, eli hänellä on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen. Miten kuljetukseen ilmoittaudutaan?

Vastaus: Jos lapsella on perusopetuslain mukainen oikeus koulukuljetukseen, kuljetukseen ei tarvitse erikseen hakea tai ilmoittautua. Lapsen osoitetietojen perusteella hänet lisätään kuljetuslistalle koulun toimesta. Samoin talvikuljetus järjestyy automaattisesti niille 1.–3.-luokan oppilaille, joiden koulumatka on yli 3,5 km. Kuljetukset järjestetään pääosin linja-autoilla tai takseilla. Kysy kuljetuksesta lisää lapsen koululta.

Kysymys 2: Mikä on älykortti?

Vastaus:Kun kouluun kuljetaan linja-autoilla, matka maksetaan älykortilla. Kortit jaetaan kouluilla lukuvuoden alussa. Jos kortti rikkoutuu tai joutuu hukkaan, on oppilaan ilmoitettava asiasta koululle. Ensimmäinen kortti on maksuton, mutta jos kortti häviää, uudesta veloitetaan 15 €. Mikäli korttia ei ole matkassa, koulumatkat maksetaan itse.

Takseissa kulkevat oppilaat eivät tarvitse älykorttia.

Kysymys 3: Miten ja milloin haen harkinnanvaraista koulukuljetusta?

Vastaus: Mikäli haet koulukuljetusta esimerkiksi matkan vaarallisuuden tai rasittavuuden perusteella, täytä koulukuljetushakemuslomake. Syksyn osalta lomakkeet palautetaan keväällä (10.5. mennessä) ja talvikuljetuksen osalta syksyllä (15.9. mennessä). Hakemuksen käsittelee joko viranhaltija tai sivistyslautakunta.

Asiantuntijalausunnon perusteella koulukuljetusta voi hakea muulloinkin. Toimita tällöin kyseinen lausunto sekä koulukuljetushakemus kouluosastolle.

Kysymys 4: Unohdin toimittaa koulukuljetushakemuksen määräaikaan mennessä. Mitä teen?

Vastaus:Toimita hakemus pikimmiten Kouluosastolle, Vierimaantie 3, 84100 Ylivieska.

Kun palautat hakemuksesi ajoissa, varmistat, että hakemuksesi ehditään käsitellä ennen kuin kuljetuksen tarve alkaa. Myöhässä olevia hakemuksia ei välttämättä ehditä käsitellä ajoissa ja kuljetus järjestetään aikaisintaan vasta kun hakemus on käsitelty.

Kysymys 5: Lapsellemme myönnettiin harkinnanvarainen koulukuljetus. Mistä taksi hakee?

Vastaus:Taksit noutavat oppilaat lähtökohtaisesti pääteiden varsilta, esimerkiksi bussipysäkeiltä. Koulumatkoihin, joihin on hakemuksen perusteella myönnetty kuljetus, saattaa myös sisältyä kävellen tai pyörällä kuljettavia osuuksia (esim. kotoa pysäkille)

Kysymys 6: Lapsemme sairastui emmekä tarvitse taksikuljetusta. Kenelle ilmoitan?

Vastaus: Jos pystyt ilmoittamaan muutokset edellisenä päivänä klo 17 mennessä:

Jos muutos on äkillinen ja pystyt ilmoittamaan muutoksesta vasta klo 17 jälkeen tai samana päivänä: ilmoita tieto tilausvälityskeskukseen puh. 0600 300 50 (1,25€/puhelu + 1,00€/min + pvm).

Mikäli huoltaja jättää ilmoittamatta oppilaan kuljetusta koskevan muutoksen aiheutuu siitä ylimääräinen kustannus kaupungille ja koulutoimelle, sillä kuljetusta jota ei peruta aiheuttaa laskun kaupungille.

Kysymys 7: Ovatko koulukuljetusten reitit näkyvillä kaupungin verkkosivuilla?

Vastaus:Eivät ole. Taksikuljetusten osalta kuljetuksen tarve vaihtelee, joten reitit elävät jonkin verran pitkin lukuvuotta.

Lisätietoja: Talouspäällikkö Tuomo Kallio 044 4294 315

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki