Oppilaanohjaus

Luokilla 1 – 6 oppilaanohjausta antavat luokanopettajat sekä koulunjohtaja.

Luokilla 7 – 9 ohjausta antavat opinto-ohjaajat, aineenopettajat ja rehtori. Ohjauksen kokonaisuuteen kuuluu esim. opastaminen toimintaan kouluyhteisössä, itsetuntemuksen lisääminen, opiskelutaitojen kehittäminen, monipuoliseen tiedonhankintaan ohjaaminen, ammatteihin ja työelämään tutustuminen sekä opiskeluun liittyvissä valinnoissa ohjaaminen. Ohjauksessa kannustetaan jatko-opintoihin ja tuetaan nivelvaiheiden valinnoissa.

Ohjausta annetaan luokkamuotoisena opetuksena sekä pienryhmissä ja henkilökohtaisena ohjauksena. Työelämään tutustuminen eli TET, vierailut työpaikoille, tutustumiskäynnit eri oppilaitoksiin sekä työelämän edustajien vierailut koulussa kuuluvat opinto-ohjaukseen.

Lukiossa opinto-ohjausta antavat opinto-ohjaaja, ryhmänohjaajat, aineeopettajat ja rehtori. Lisätietoja lukion opinto-ohjauksesta saa Ylivieskan lukion www-sivuilta.

Lisätietoja: Jokirannan koulun opinto-ohjaajat, puh. 044 4294 385 tai 044 4294 386, lukion opinto-ohjaaja puh. 044 4294 367 ja alakoulut.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki