Etusivu Koulutus ja opiskelu Oppilas- ja opiskelijahuolto

Oppilas- ja opiskelijahuolto (OHL 3§ )

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ylläpitämistä ja niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto
- seuraa, arvioi ja kehittää koko kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia.
- huolehtii kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto
- on yksittäiselle oppilaalle annettavia palveluja.
- yksilöllisen tuen vaihtoehtoja ovat kouluterveydenhoitaja, lääkäri, psykologi, kuraattori, monialainen asiantuntijaryhmä, muut palvelut sekä pedagoginen tuki

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki